ข่าวและกิจกรรม เดือน มกราคม 2555


เมื่อวันที่ 26 มกราคม  2555
สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ร่วมงานทำบุญข้าวหลาม ชุมชนซอยประปา ซึ่งเป็นประเพณีท้องถิ่นประจำปี
โดยมีการเผาข้าวหลามและทำบุญเลี้ยงพระ ณ ที่ทำการชุมชนซอยประปา โดยมีหน่วยงานราชการ ผู้ประกอบการ
ชุมชน เข้าร่วมงานดังกล่าว
เมื่อวันที่ 26 มกราคม  2555
นายพีระวัฒน์  รุ่งเรืองศรี ผู้ช่วยผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และนายประทีป  เอ่งฉ้วน 
ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ให้การต้อนรับกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ณ ศูนย์เฝ้าระวังและควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด

เมื่อวันที่ 25 มกราคม  2555
สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ร่วมสนับสนุนงบประมาณโครงการแข่งขันมวยไทยการกุศล ซึ่งจัดโดยสมาชิกสภาเทศบาลเมืองมาบตาพุด ร่วมกับประธานชุมชน ผู้นำชุมชน และ
กลุ่มชมรมประชาสัมพันธ์ MPR เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน ประชาชนทั่วไป สืบทอดและอนุรักษ์ศิลปะมวยไทย โดยจะนำเงินรายได้จากการจัดโครงการให้เป็น
สาธารณะประโยชน์แก่ วัด โรงเรียน และชุมชน ต่อไป โดยสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
สนับสนุนงบประมาณ เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2555 และงานจะเริ่มในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2555
ณ สนามฟุตบอลวัดมาบตาพุดเมื่อวันที่ 21 มกราคม  2555
สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ร่วมงานทำบุญประเพณีห่มผ้าพระใหญ่
ณ วัดกรอกยายชา เพื่อเป็นการรักษาประเพณีท้องถิ่นและทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา
 


เมื่อวันที่ 19 มกราคม  2555
นางลัดดาวัลย์  อ่อนกำปัง วิทยากร 9 สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด และเจ้าหน้าที่
ร่วมงานทำบุญสถานีวิทยุกวี เอฟ.เอ็ม 
เมื่อวันที่ 18 มกราคม  2555
นายประทีป  เอ่งฉ้วน  ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด และเจ้าหน้าที่
ร่วมงานเปิดบ้านบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด โดยมีหน่วยงานราชการ เอกชน ชุมชน
ร่วมงานดังกล่าว


เมื่อวันที่ 16 มกราคม  2555
นายประทีป  เอ่งฉ้วน  ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด และเจ้าหน้าที่
เข้าพบนายธวัชชัย  เทอดเผ่าไทย ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง และผู้บริหารจังหวัดระยอง
ในวารดิถีขึ้นปีใหม่ ณ ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง
เมื่อวันที่ 13 มกราคม  2555
คณะทำงานเสริมสร้างชุมชนสัมพันธ์ ร่วมจัดงานวันเด็กแห่งชาติ โรงเรียนวัดหนองแฟบ โดยมีกิจกรรมและของรางวัลให้กับน้องๆ พร้อมกิจกรรมนันทนาการ ตลอดงาน
โดยมีนายธาดา  สุนทรพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออก
(มาบตาพุด) กล่าวรายงานการเปิดงานในครั้งนี้


เมื่อวันที่ 13 มกราคม  2555
นางลัดดาวัลย์  อ่อนกำปัง  วิทยากร 9 สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ต้อนรับผู้เข้ารับการอบรม หลักสูตรพนักงานปฏิบัติงานระดับกลาง พร้อมผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ของสำนักพัฒนาบุคลากร สถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง ศึกษาดูงานการบริหารจัดการนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
ณ ห้องประชุมสมเจตน์ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
เมื่อวันที่ 12 มกราคม  2555
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ต้อนรับนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นเด็กและเยาวชนดีเด่นจังหวัดระยอง
จำนวน 118 คน นำโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 ในการเยี่ยมชมการบริหารจัดการนิคมอุตสาหกรรมมาตาพุด พร้อมขึ้นหอสังเกตการณ์
ชมทัศนียภาพโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมพื้นที่มาบตาพุดและบ้านฉาง
ณ ห้องประชุมสมเจตน์ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด