ข่าวและกิจกรรม เดือน มกราคม 2554

เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2554
สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาร่วมงานทำบุญสถานีวิทยุชุมชน           
กวี เอฟ.เอ็มประจำปี 2554 โดยมีกลุ่มผู้ประกอบการ สื่อมวลชนท้องถิ่น
ร่วมงานในครั้งนี้

เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2554
นายประทีป เอ่งฉ้วน ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดต้อนรับคณะอาจารย์-นักศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  ในการเข้าศึกษาดูงานการบริหารจัดการนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2554
นายประทีป เอ่งฉ้วน ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดต้อนรับคณะอาจารย์-นักศึกษา โรงเรียนไทยอิโตะเทคโนโลยี 
ในการเข้าศึกษาดูงาน การบริหารจัดการนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2554
นายประทีป เอ่งฉ้วน ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดเข้าพบนายธวัชชัย เทิดเผ่าไทย
ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ในการสวัสดีปีใหม่
เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2554
นายพีระวัฒน์  รุ่งเรืองศรีผู้ช่วยผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ต้อนรับคณะ
ผู้แทนจากสถานทูตเยอรมัน และหอการค้าไทย-เยอรมัน ในการเยี่ยมชมการบริหารจัดการ
นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด