ข่าวและกิจกรรม เดือน ธันวาคม 2554
เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม  2554 
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด และสำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ในนามมาบตาพุดคอมเพล็กซ์
ร่วมจัดนิทรรศการงานวิชาการ “วุฒินันทนาศาสตร์” ครั้งที่ 3  เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2554 เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับนิคมอุตสาหกรรมให้กับน้องๆ พร้อมเกมส์และของรางวัลมากมาย
โดยมีนายถวิล โพธิบัวทอง นายกเทศมนตรีเมืองมาบตาพุด เป็นประธานในพิธีเปิดงานในครั้งนี้

เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม  2554

สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ต้อนรับอาจารย์-นิสิต จุฬาลงการณ์มหาวิทยาลัย เข้าเยี่ยมชมศูนย์เฝ้าระวังและควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (EMCC) และขึ้นหอสังเกตการณ์ชมทัศนียภาพโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด


เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม  2554
สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่จากพม่า โครงการทวาย ขึ้นหอสังเกตการณ์ชมทัศนียภาพโดยรอบพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด


เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม  2554
สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด สนับสนุนถัง 200 ลิตร ให้กับ สภ.มาบตาพุด เพื่อใช้ประโยชน์ต่อไปเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม  2554
สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด สนับสนุนและร่วมงานประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าว นวดข้าว
ชุมชนคลองน้ำหู อันเป็นการสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นให้มีอยู่ในชุมชนต่อไป


เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม  2554
นายประทีป  เอ่งฉ้วน ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ต้อนรับคณะหอการค้าไทย 
โดยทางจังหวัด และหอการค้าจังหวัดระยอง  เป็นเจ้าภาพจัดการสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศไทย ครั้งที่ 29
ประจำปี 2554 ได้นำคณะผู้สัมมนาเข้าเยี่ยมชมสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม  2554
นายประทีป  เอ่งฉ้วน ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ร่วมงานพิธีเปิด
สวนเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา วัดกรอกยายชา โดยการสนับสนุนจาก กลุ่ม ปตท.
โดยมีนายวราวุธ ปิ่นเงิน  รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีเปิดงาน 


เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม  2554
นายประทีป  เอ่งฉ้วน ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด เป็นประธานในพิธีเปิดกีฬาสีโรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม เพื่อให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมกันในการสร้างความสามัคคี การให้อภัย
ณ สนามกีฬาโรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม
เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม  2554
ชมรมประชาสัมพันธ์กลุ่มโรงงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด(MPR) ซึ่งสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดเป็นหนึ่งในสมาชิก
จัดงานขอบคุณสื่อท้องถิ่น ประจำปี 2554 ภายใต้ชื่อ    “MPR…กีฬาเพลิน” ได้จัดการแข่งขันโบว์ลิ่งของพี่น้องสื่อท้องถิ่นระยอง เพื่อสร้างความรัก
ความสามัคคี และการให้อภัย ความเข้าใจที่ดีต่อกัน ณ สตาร์โบว์
เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม  2554
นางลัดดาวัลย์  อ่อนกำปัง  วิทยากร 9 สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด และทีมงาน ร่วมงานเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อแสดงความจงรักภักดี  โดยทางสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ได้ร่วมสนับสนุนและเข้าร่วม
การจัดงานพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา   “รวมพลังรักในหลวง 84 พรรษา” 
ณ บริเวณถนนมาบยา หน้าศาลเจ้าแม่จันเท โดยมีนายถวิล โพธิบัวทอง
นายกเทศมนตรีเมืองมาบตาพุด เป็นประธานในพิธี ซึ่งในงานมีกิจกรรม
ร้านค้าจากชุมชน อาหารและเครื่องดื่ม รวมทั้งกิจกรรมออกกำลังกาย
กิจกรรมการประกวดภาษาถิ่นระยอง และการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง
โดยมีหน่วยงานภาครัฐ เอกชน  กลุ่มผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรม ชุมชน
เข้าร่วมงานดังกล่าว เมื่อวันที่ 4 – 5  ธันวาคม 2554
เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม  2554
นางลัดดาวัลย์  อ่อนกำปัง  วิทยากร 9 สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด และทีมงาน ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการมอบเงินสนับสนุนกิจกรรมวันพระเจ้าตากสินมหาราชและ
งานกาชาดจังหวัดระยอง ประจำปี 2554 ให้กับสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง
ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง
 
เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม  2554
นายประทีป  เอ่งฉ้วน ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ประธานในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณการเป็นพนักงานที่ดีขององค์กร
โดยมีพนักงานร่วมถวายคำสัตย์ฯ อันเป็นการถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งพระองค์เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวกลางใจของพนักงานทุกคน หลังจากถวายคำสัตย์ฯ
ผู้อำนวยการฯได้มอบใบเกียรติบัตร การฝึกอบรมหลักสูตร “การตรวจติดตามภายใน
ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม” (Internal Audit ISO 14001:2004)