ข่าวและกิจกรรม เดือน ธันวาคม 2553
เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2553
     บริษัท บางกอกอินดัสเตรียสแก๊ส จำกัด  ได้จัดพิธีเปิดและส่งมอบสถานีเติมลมยาง ก๊าซไนโตรเจนบริสุทธิ์สูง > 99%
แห่งแรกในมาบตาพุด ณ สวนภูมิรักษ์ นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
     โดยมีนายประสาน ตันประเสริฐ  ประธานกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(กนอ.) เป็นประธานในพิธีเปิดงานในครั้งนี้  รวมทั้งยังมีกลุ่มผู้ประกอบการและผู้ที่สนใจเข้าร่วมพิธีเปิดงานและใช้บริการ
เติมลมยางไนโตรเจนฯดังกล่าว 
      ทั้งนี้นายประสาน กล่าวว่า Ultrafill 99+ แตกต่างจากลมยางไนโตรเจนทั่วไปเนื่องจากมีความบริสุทธิ์ที่สูงกว่า (>99%) ทำให้มั่นใจได้ถึงประสิทธิภาพสูงสุดจากก๊าซไนโตรเจน ด้วยข้อดี 3 ด้านหลักคือเพิ่มความปลอดภัย
และสมรรถนะในการขับขี่ ช่วยลดโอกาสการเกิดยางระเบิด และขับขี่ได้นุ่มนวลในทุกระดับความเร็ว ประหยัด
เชื้อเพลิงและยืดอายุการใช้งานยาง และ ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม จากการใช้เชื้อเพลิงที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น

เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2553
     นำโดยนาย    ชัยวุฒิ  บรรณวัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธีเปิดและมอบ
สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศและป้ายแสดงผลคุณภาพสิ่งแวดล้อม ซึ่งกลุ่ม ปตท. โดยบริษัท พีทีที ยูทิลิตี้ จำกัด
จัดขึ้นเพื่อสนับสนุนนโยบายรัฐบาลในการเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมในพื้นที่มาบตาพุด จ.ระยอง 
โดยมีนายประสาน ตันประเสริฐ ประธานกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เป็นผู้รับมอบ
      และมีผู้เข้าร่วมงาน ประกอบด้วย นายแพทย์บัญญัติ เจตนจันทร์ สส.ระยอง นายธวัชชัย เทิดเผ่าไทย ผู้ว่าราชการจังหวัดระยองนายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
บริษัท ปตท. จำกัด(มหาชน) นายวิษณุ วงษ์สมบูรณ์ กรรมการผู้จัดการบริษัท พีทีที ยูทิลิตี้ จำกัด
นายประสาน ตันประเสริฐ ประธานกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ดร.วีรพงศ์ ไชยเพิ่ม รองผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(กนอ.) สายท่าเรืออุตสาหกรรม นายประทีป เอ่งฉ้วน ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด พร้อมด้วยผู้นำชุมชนเข้าร่วมงาน
อย่างคับคั่ง ณ สวนสุขภาพ  สันติสุข ตำบลมาบข่า อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง
       ทั้งนี้ นายชัยวุฒิ กล่าวว่าในการจัดสร้างสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศในครั้งนี้ จะเป็นการเฝ้าระวังคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมและเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในพื้นที่ เนื่องจากสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ
จะทำการตรวจวัดตลอด 24 ชั่วโมง และมีสัญญาณเชื่อมโยงไปยังศูนย์เฝ้าระวังและควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ที่สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดทันที และส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง