ข่าวและกิจกรรม เดือน เมษายน 2555

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2555
ประมวลภาพงานรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ “”อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย คล้องสายใยผู้สูงอายุ” โดยคณะทำงาน
เสริมสร้างชุมชนสัมพันธ์ และกลุ่มบริษัทในพื้นที่มาบตาพุดและบ้านฉาง เพื่อส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณีไทย
ตลอดจนผู้สูงอายุ เป็นประจำทุกปี ซึ่งมีกิจกรรม บรรยายธรรมจากโรงเรียนวัดเนินพระ การแสดงจากชุมชนมาบชลูด
และลำตัดพื้นบ้านของคนในจังหวัดระยอง การบรรเลงดนตรีไทยและรำอวยพรจากโรงเรียนบ้านมาบตาพุด
ร้านอาหารจากชุมชนโดยการสนับสนุนจากกลุ่มภาคอุตสาหกรรมพื้นที่มาบตาพุดและบ้านฉาง
โดยมีนายจักรรัฐ เลิศโอภาส รองผู้ว่าการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กล่าวรายงาน และนายวราวุธ ปิ่นเงิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานพิธีเปิดงาน ณ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2555
การประกวดเทพีสูงวัย โดยมีสาวงาม 10 ท่าน ที่เข้าประกวด ได้รางวัลกันทั่วหน้าทุกคน
ซึ่ง การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(กนอ.) เป็น 1 ในตัวแทนภาคอุตสาหกรรม
เป็นคณะกรรมการในการตัดสินครั้งนี้ วันที่ 20 เมษายน 2555 ณ สนามฟุตบอลวัดมาบตาพุด
ต้องบอกว่าสวยสมวัยกันทุกนาง อิอิ (ดูเอาว่าใครได้ตำแหน่งอะไรกันบ้าง)
ควันหลง...สงกรานต์  2555
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ร่วมงานประเพณีสงกรานต์ชุมชน
โดยนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดและบ้านฉาง ในช่วงเดือนเมษายน 2555 ที่ผ่านมา