ประจำเดือนธันวาคม 2560  
     ปี 2560
 
          - มกราคม  
          - กุมภาพันธ  
          - มีนาคม  
          - เมษายน  
          - พฤษภาคม  
          - มิถุนายน  
          - กรกฎาคม  
          - สิงหาคม  
          - กันยายน  
          - ตุลาคม  
          - พฤศจิกายน  
          - ธันวาคม  
     ปี 2561  
 
              วันที่ 15 ธันวาคม 2560  
                  นายมานิต  อินเมฆ   ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ประธานกล่าวเปิดการฝึกซ้อมเหตุฉุกเฉินจากการขนส่งสารเคมี บริษัท ไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จำกัด(มหาชน) ร่วมกับภาครัฐ และกลุ่ม
                CATEMAG (กลุ่มความช่วยเหลือกรณีฉุกเฉินในการขนส่งผลิตภัณฑ์คลอร์อัลคาไล) บริเวณ สวนภูมิรักษ์ นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
 
   
   
              วันที่ 14 ธันวาคม 2560  
                  นางกชพร  ต้อยสำราญ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ให้การต้อนรับคณะอุตสาหกรรมเคมี จากประเทศจีน  
   
   
              วันที่ 7 ธันวาคม 2560  
                  นายมานิต อินเมฆ ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด สนับสนุนกิจกรรมวันพระเจ้าตากสินมหาราชและงานกาชาดจังหวัดระยอง ให้กับนายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ  ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง และ
                นางวราภรณ์ เจริญศิริโชติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง ณ เหล่ากาชาดจังหวัดระยอง
 

   
นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด : Map Ta Phut Industrial Estate
โทรศัพท์ (Tel) : 038-683930-6 / แฟกซ์ (Fax) : 038-683941