ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560  
     ปี 2560
 
          - มกราคม  
          - กุมภาพันธ  
          - มีนาคม  
          - เมษายน  
          - พฤษภาคม  
          - มิถุนายน  
          - กรกฎาคม  
          - สิงหาคม  
          - กันยายน  
          - ตุลาคม  
          - พฤศจิกายน  
          - ธันวาคม  
     ปี 2561  
 
              วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560  
                  นายมานิต อินเมฆ ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ได้รับเกียรติจากบริษัท อินโดรามา โพลีเอสเตอร์ อินดัสตรี้ส์ จำกัด(มหาชน) เป็นประธานกล่าวเปิดงาน SHEQ DAY 2017  การจัดกิจกรรมของบริษัทฯ
                ให้ความสำคัญกับงานด้านความปลอดภัย  อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อม  และระบบมาตรฐานการจัดการ  แก่พนักงาน  และพนักงานรับเหมาทุกบริษัท   ให้มีความตระหนักในการทำงานด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัย
                การรักษาสิ่งแวดล้อมในการทำงานควบคู่กันไป ตามนโยบายโรงงานสีเขียว    ECO-Factory และโครงการธงขาว – ดาวเขียว  ของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สมกับโรงงานที่ได้รับรางวัล  ECO-Factory 
                และรางวัล ธงขาว-ดาวเขียว
 
   
     
     
     

   
นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด : Map Ta Phut Industrial Estate
โทรศัพท์ (Tel) : 038-683930-6 / แฟกซ์ (Fax) : 038-683941