ประจำเดือนสิงหาคม 2561  
       ปี 2560
        ปี 2561
             - มกราคม
             - กุมภาพันธ

             - มีนาคม
             - เมษายน
             - พฤษภาคม

             - มิถุนายน
             - กรกฎาคม

             - สิงหาคม
             - กันยายน
             - ตุลาคม
             - พฤศจิกายน

             - ธันวาคม

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              วันที่ 2 สิงหาคม 2561  
                  นายมานิต อินเมฆ ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด (ผอ.สนพ.) เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการกำกับฯ เพื่อรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน แก้ไข และติดตามตรวจสอบ
                ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring) ของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) สาขา 2 และ สาขา 3 ประจำปี 2561 ให้หน่วยงานราชการและชุมชน รับทราบและพิจารณา ณ ห้องประชุมอุทัย
                สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
 
   
   
              วันที่ 5 สิงหาคม 2561  
                  การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จัดโครงการปั่นไปปล่อย อนุรักษ์พันธ์สัตว์น้ำ จำนวน 1 ล้านตัว เพื่อการกุศล นำรายได้ที่ได้มอบให้แก่โรงพยาบาลพื้นที่มาบตาพุด และอื่น ๆ เพื่อนำไปจัดอุปกรณ์ทางการแพทย์ 
                นายอัฐพลนจิรวัฒน์จรรยา รักษาการผู้ว่าการ กนอ. กล่าวถึงวัตถุประสงค์เป้าหมายของการจัดงาน และ เรือโทศตวรรษ อนันตกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธี และกล่าวเปิดงาน
                ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมากกว่า 500 คน
 
   
   
              วันที่ 6 สิงหาคม 2561  
                  นายมานิต อินเมฆ ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการ เพื่อนชุมชนติวเตอร์ ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุมสุนทรภู่ โรงแรมสตาร์ จ.ระยอง
                เพื่อสร้างเสริมศักยภาพในการสอบแข่งขันเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา จำนวน 2 รอบ ระหว่างวันที่ 6-10 และวันที่ 20-24 สิงหาคม 2561 โดยมีนักเรียนมากกว่า 1,000 คน ที่เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้
 
   
   
              วันที่ 17 สิงหาคม 2561  
                  นายมานิต อินเมฆ ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด(ผอ.สนพ.) เข้าร่วมพิธีเปิดงานสัมมนาและนิทรรศการนานาชาติ Digital Thailand Big Bang Regional 2018 รอบภูมิภาค จังหวัดระยอง
               โดยมีพลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี กล่าวเปิดงาน ณ ระยองฮอล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซ่า ระยอง
 
   
   
              วันที่ 23 สิงหาคม 2561  
                  นางสาวกฤตยาพร ทัพภะทัต รองผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(รผก.ปก.3)ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมเครือข่ายเฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมเชิงรุกในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดคอมเพล็กซ์
               โดยมีผู้บริหารสายปก.3และผู้แทนผู้ประกอบการทั้ง 7 โซนเข้าร่วมประชุม ณ.ห้องสมเจตน์ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
 
   
     
     

   
นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด : Map Ta Phut Industrial Estate
โทรศัพท์ (Tel) : 038-683930-6 / แฟกซ์ (Fax) : 038-683941