ประจำเดือนกรกฎาคม 2561  
       ปี 2560
        ปี 2561
             - มกราคม
             - กุมภาพันธ

             - มีนาคม
             - เมษายน
             - พฤษภาคม

             - มิถุนายน
             - กรกฎาคม

             - สิงหาคม
             - กันยายน
             - ตุลาคม
             - พฤศจิกายน

             - ธันวาคม

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              วันที่ 3 กรกฎาคม 2561  
                  นางสาวกฤตยาพร ทัพภะทัต รองผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (รผก.ปก.3) และคณะผู้บริหาร กนอ. ให้การต้อนรับและบรรยายการบริหารจัดการนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดคอมเพล็กซ์และการพัฒนา
                โครงการต่างๆเพื่อรองรับ โครงการ EEC ให้กับคณะผู้พิพากษาสมทบในศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางจำนวน 50 ท่าน ณ.ห้องสมเจตน์ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด(สนพ.)
 
   
   
              วันที่ 5 กรกฎาคม 2561  
                  นางสาวนลินี กาญจนามัย ผู้อำนวยการสำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด(ผอ.สทร.) นางกชพร ต้อยสำราญ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด(ผช.ผอ.สนพ.) และพนักงาน
               ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโครงการ 2018 "My Interfaces with the Belt and Road initiative" ในหัวข้อ EEC และ Digital Silk Road and Thailand 4.0 จากฮ่องกง จำนวน 30 ท่าน
                ณ ห้องประชุม อุทัย ชั้น 2 สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
 
   
   
              วันที่ 19 กรกฎาคม 2561  
                  นางสาวนลินี กาญจนามัย ผู้อำนวยการสำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด(ผอ.สทร.) นางกชพร ต้อยสำราญ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด(ผช.ผอ.สนพ.) และพนักงาน
               ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโครงการ 2018 "My Interfaces with the Belt and Road initiative" ในหัวข้อ EEC และ Digital Silk Road and Thailand 4.0 จากฮ่องกง จำนวน 30 ท่าน
                ณ ห้องประชุม อุทัย ชั้น 2 สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
 
   
   
              วันที่ 20 กรกฎาคม 2561  
                  การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมกับเทศบาลตำบลเนินพระ น้อมนำแนวทางพระราชดำริ จัดกิจกรรมทำความ ดี ด้วยหัวใจ รณรงค์ปลูกต้นรวงผึ้งและต้นชะมวง จำนวน 540 ต้น ณ สวนป่าชุมชนเนินพระ.
               โดย น.ส.นลินี กาญจนามัย ผอ.สทร. กล่าววัตถุประสงค์และความเป็นมาของโครงการ นายบุญธรรม ใยกล้า นายกเทศมนตรีตำบลเนินพระ กล่าวเปิดโครงการ กิจกรรมในครั้งนี้มีจิตอาสา และผู้ประกอบการ
                เข้าร่วมโครงการจำนวนมาก
 
   
   
              วันที่ 25 กรกฎาคม 2561  
                  สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จัดกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" โดยมีกิจกรรมช่วงเช้าการตักบาตรพระภิกษุ จำนวน 67 รูป และช่วงบ่ายกิจกรรม Big Cleaning เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็น
                พระราชกุศลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมีนายอินทรีย์ เกิดมณี นายอำเภอเมืองระยอง ประธานในพิธี รวมทั้งนายมานิต อินเมต ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ผู้บริหาร กนอ. เจ้าหน้าที่
                ผู้ประกอบการ ชุมชน เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก
 
   
   
              วันที่ 26 กรกฎาคม 2561  
                  นายมานิต อินเมฆ ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด พร้อมด้วยพนักงาน และลูกจ้าง ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
                ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 ณ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
 
   
     

   
นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด : Map Ta Phut Industrial Estate
โทรศัพท์ (Tel) : 038-683930-6 / แฟกซ์ (Fax) : 038-683941