ประจำเดือนมิถุนายน 2561  
       ปี 2560
        ปี 2561
             - มกราคม
             - กุมภาพันธ

             - มีนาคม
             - เมษายน
             - พฤษภาคม

             - มิถุนายน
             - กรกฎาคม

             - สิงหาคม
             - กันยายน
             - ตุลาคม
             - พฤศจิกายน

             - ธันวาคม

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              วันที่ 7 มิถุนายน 2561  
                  นายมานิต อินเมฆ ผอ.สนง.นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด นำทีมตรวจประเมินโรงงานอุตสาหกรรมกลุ่มนิคมอุตสาหกรรมพื้นที่มาบตาพุด โดยแบ่งเป็น 4 ทีม เข้าตรวจโรงงาน จำนวน 129 หมายเลขทะเบียนโรงงาน
                ที่ประกอบกิจการ ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม 2561จนถึงวันที่ 19 กรกฏาคม 2561
 
   

   
นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด : Map Ta Phut Industrial Estate
โทรศัพท์ (Tel) : 038-683930-6 / แฟกซ์ (Fax) : 038-683941