ประจำเดือนมิถุนายน 2561  
       ปี 2560
       ปี 2561
             - มกราคม
             - กุมภาพันธ

             - มีนาคม
             - เมษายน
             - พฤษภาคม

             - มิถุนายน
             - กรกฎาคม

             - สิงหาคม
             - กันยายน
             - ตุลาคม
             - พฤศจิกายน

             - ธันวาคม

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              วันที่ 1 มิถุนายน 2561  
                  นายมานิต อินเมฆ ผอ.สนพ.ให้การต้อนรับคณะโยธาธิการและผังเมือง จ.ระยอง รับฟังการบรรยาสรุปนิคมฯมาบตาพุด และท่าเรือฯมาบตาพุด ณ ห้องประชุมสมเจตน์ สนพ  
   
   
              วันที่ 5 มิถุนายน 2561  
                  การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ในพื้นที่มาบตาพุดคอมเพล็กซ์ นำโดย ผอ.สนง.นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ผอ.สนง.นิคมร่วมดำเนินงานกบุ่มมาบตาพุด ผอ.สนง.ท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด และทีม CSR
                ในพื้นที่มาบตาพุด ร่วมกิจกรรมโครงการร่วมใจพิทักษ์สิ่งแวดล้อมบริเวณชายหาด ประจำปี 2561 ณ บริเวณชายหาดพยูนใหม่ ต.บ้านฉาง อ.ระยอง จ.ระยอง
 
   
   
              วันที่ 5 มิถุนายน 2561  
                  นางสาวพิมานพัชร์ สัมมาจิรากุล ผอ.ฝ่ายการตลาด กนอ. และคณะทำงาน สนง.นิคมฯมาบตาพุด (สนพ.) ประชุมหารือ แนวทางการให้การสนับสนุน SMEs ร่วมกับผู้ประกอบการรายใหญ่ใน สนพ. (Big Brother)
                นำโดยสมาคมเพื่อนชุมชน สถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย และผู้แทนวิสาหกิจชุมชนเพื่อหารือรับฟังข้อเสนอแนะต่างๆ ภายใต้โครงการจัดตั้งศูนย์ให้บริการ SMEs ITC ณ ห้องประชุมอุทัย ชั้น 2 สนพ. ทั้งนี้
                ทีมงาน สนพ. ได้พาลงพื้นที่วิสาหกิจส่งเสริมอาชีพชุมชนเกาะกกเพื่อศึกษาและหารือขั้นตอนการช่วยส่งเสริม ยกระดับสินค้าชุมชนต่อไปในอนาคต
 
   
   
              วันที่ 6 มิถุนายน 2561  
                  กนอ.พื้นที่มาบตาพุดคอมเพคซ์ร่วมกิจกรรม"ห้วยมะหาด สถานีชีวิต (Huai Mahat Life Station)ณ บริเวณเขาห้วยมะหาด ชุมชนชากลูกหญ้า  
   
   
              วันที่ 7 มิถุนายน 2561  
                  นายมานิต อินเมฆ ผอ.สนง.นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด นำทีมตรวจประเมินโรงงานอุตสาหกรรมกลุ่มนิคมอุตสาหกรรมพื้นที่มาบตาพุด โดยแบ่งเป็น 4 ทีม เข้าตรวจโรงงาน จำนวน 129 หมายเลขทะเบียนโรงงาน
                ที่ประกอบกิจการ ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม 2561จนถึงวันที่ 19 กรกฏาคม 2561
 
   
   
              วันที่ 12 มิถุนายน 2561  
                  สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด นำวิสาหกิจชุมชนหัวน้ำตกพัฒนา ผลิตภัณฑ์น้ำพริก เข้าร่วมุุุุุุการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ โครงการความร่วมมือระหว่างนิคม-โรงงาน-ชุมชน ตามมนโยบายประชารัฐ
                (ประชารัฐ พัฒนาชุมชน) หัวข้อการพัฒนาสินค้าและการตลาดให้สามารถแข่งขันได้โดยนางสุวัฒนา กลมวัทนนิศา รองผู้ว่าการยุทธศาสตร์และพัฒนา การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เป็นประธาน
                การเปิดสัมมนาฯ ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค
 
   
   
              วันที่ 21 มิถุนายน 2561  
                  นายมานิต อินเมฆ ผอ.สนง.นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ให้การต้อนรับกลุ่มกิจกรรมเพื่อสังคม ชมรมช้างปูน เอสซีจี เข้าเยี่ยมชมการบริหารจัดการศูนย์เฝ้าระวังและควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม(EMCC)
                และชมทัศนียภาพบนหอสังเกตุการณ์ ณ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
 
   
     

   
นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด : Map Ta Phut Industrial Estate
โทรศัพท์ (Tel) : 038-683930-6 / แฟกซ์ (Fax) : 038-683941