ประจำเดือนมิถุนายน 2561  
     ปี 2560
 
     ปี 2561  
          - มกราคม  
          - กุมภาพันธ์  
          - มีนาคม  
          - เมษายน  
          - พฤษภาคม  
          - มิถุนายน  
          - กรกฎาคม  
          - สิงหาคม  
          - กันยายน  
          - ตุลาคม  
          - พฤศจิกายน  
          - ธันวาคม  
 
              วันที่ 1 มิถุนายน 2561  
                  นายมานิต อินเมฆ ผอ.สนพ.ให้การต้อนรับคณะโยธาธิการและผังเมือง จ.ระยอง รับฟังการบรรยาสรุปนิคมฯมาบตาพุด และท่าเรือฯมาบตาพุด ณ ห้องประชุมสมเจตน์ สนพ  
     

   
นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด : Map Ta Phut Industrial Estate
โทรศัพท์ (Tel) : 038-683930-6 / แฟกซ์ (Fax) : 038-683941