ประจำเดือนพฤษภาคม 2561  
       ปี 2560
        ปี 2561
             - มกราคม
             - กุมภาพันธ

             - มีนาคม
             - เมษายน
             - พฤษภาคม

             - มิถุนายน
             - กรกฎาคม

             - สิงหาคม
             - กันยายน
             - ตุลาคม
             - พฤศจิกายน

             - ธันวาคม

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              วันที่ 24 พฤษภาคม 2561  
                  นายมานิต อินเมฆ ผอ.สนง.นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด และทีมงานให้การต้อนรับ เครือข่าย green eco network ประกอบด้วยหน่วยงานราชการ ผู้ประและกลุ่มวิสาหกิจ จากนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน เข้าศึกษาดูงาน
                ด้านการบริหารจัดการนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด และการพัฒนาวิสาหกิจพื้นที่มาบตาพุด ณ ห้องประชุมสมเจตน์ สนง.นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
 
   
   
              วันที่ 25 พฤษภาคม 2561  
                  นายมานิต อินเมฆ ผอ.สนพ. พร้อมเจ้าหน้าที่กลุ่มมาบตาพุดคอมเพล็กซ์ เข้าร่วมกิจกรรม รณรงค์การ ปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในชุมชนมาบชลูด-ชากกลาง ครั้งที่ 7 โดยปลูกต้นไม้ จำนวน 600 ต้น
                และพิธีมอบทุนการศึกษา ทุนละ 1,000 บาท จำนวน 250 ทุน ณ บริเวณโรงเรียนระยองวิทยาคมนิคมอุตสาหกรรม
 
   
   
              วันที่ 31 พฤษภาคม 2561  
                  นายมานิต อินเมฆ ผอ.สนพ. และทีมงานมาบตาพุดคอมเพล็กซ์ เข้าร่วมพิธีส่งมอบรายงานโครงการสมาคมเพื่อนชุมชน-ธรรมศาสตร์โมเดล รุ่นที่ 3 /2561 ณ โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ จังหวัดระยอง  
   
     

   
นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด : Map Ta Phut Industrial Estate
โทรศัพท์ (Tel) : 038-683930-6 / แฟกซ์ (Fax) : 038-683941