ประจำเดือนพฤษภาคม 2561  
     ปี 2560
 
     ปี 2561  
          - มกราคม  
          - กุมภาพันธ์  
          - มีนาคม  
          - เมษายน  
          - พฤษภาคม  
          - มิถุนายน  
          - กรกฎาคม  
          - สิงหาคม  
          - กันยายน  
          - ตุลาคม  
          - พฤศจิกายน  
          - ธันวาคม  
 
              วันที่ 31 พฤษภาคม 2561  
                  นายมานิต อินเมฆ ผอ.สนพ. และทีมงานมาบตาพุดคอมเพล็กซ์ เข้าร่วมพิธีส่งมอบรายงานโครงการสมาคมเพื่อนชุมชน-ธรรมศาสตร์โมเดล รุ่นที่ 3 /2561 ณ โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ จังหวัดระยอง  
     

   
นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด : Map Ta Phut Industrial Estate
โทรศัพท์ (Tel) : 038-683930-6 / แฟกซ์ (Fax) : 038-683941