ประจำเดือนพฤษภาคม 2561  
     ปี 2560
 
     ปี 2561  
          - มกราคม  
          - กุมภาพันธ์  
          - มีนาคม  
          - เมษายน  
          - พฤษภาคม  
          - มิถุนายน  
          - กรกฎาคม  
          - สิงหาคม  
          - กันยายน  
          - ตุลาคม  
          - พฤศจิกายน  
          - ธันวาคม  
 
              วันที่ 25 พฤษภาคม 2561  
                  นายมานิต อินเมฆ ผอ.สนพ. พร้อมเจ้าหน้าที่กลุ่มมาบตาพุดคอมเพล็กซ์ เข้าร่วมกิจกรรม รณรงค์การปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในชุมชนมาบชลูด-ชากกลาง ครั้งที่ 7 โดยปลูกต้นไม้ จำนวน 600 ต้น
                และพิธีมอบทุนการศึกษา ทุนละ 1,000 บาท จำนวน 250 ทุน ณ บริเวณโรงเรียนระยองวิทยาคมนิคมอุตสาหกรรม
 
     

   
นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด : Map Ta Phut Industrial Estate
โทรศัพท์ (Tel) : 038-683930-6 / แฟกซ์ (Fax) : 038-683941