ประจำเดือนเมษายน 2561  
       ปี 2560
        ปี 2561
             - มกราคม
             - กุมภาพันธ

             - มีนาคม
             - เมษายน
             - พฤษภาคม

             - มิถุนายน
             - กรกฎาคม

             - สิงหาคม
             - กันยายน
             - ตุลาคม
             - พฤศจิกายน

             - ธันวาคม


 
              วันที่ 11 เมษายน 2561  
                  การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(กนอ.) ร่วมสืบสานวัฒนธรรมและอนุรักษ์ประเพณีไทย “พิธีรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ” ประจำปี 2561  ณ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2561  
   

   
นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด : Map Ta Phut Industrial Estate
โทรศัพท์ (Tel) : 038-683930-6 / แฟกซ์ (Fax) : 038-683941