ประจำเดือนมีนาคม 2561  
       ปี 2560
        ปี 2561
             - มกราคม
             - กุมภาพันธ

             - มีนาคม
             - เมษายน
             - พฤษภาคม

             - มิถุนายน
             - กรกฎาคม

             - สิงหาคม
             - กันยายน
             - ตุลาคม
             - พฤศจิกายน

             - ธันวาคม


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              วันที่ 26 มีนาคม 2561  
                  สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ได้จัดพิธีมอบธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ประจำปี 2560 สามารถดาวน์โหลดภาพพิธีมอบธงฯ ได้ที่  ดาวน์โหลดภาพ  
   

   
นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด : Map Ta Phut Industrial Estate
โทรศัพท์ (Tel) : 038-683930-6 / แฟกซ์ (Fax) : 038-683941