ประจำเดือนมกราคม 2561  
       ปี 2560
        ปี 2561
             - มกราคม
             - กุมภาพันธ

             - มีนาคม
             - เมษายน
             - พฤษภาคม

             - มิถุนายน
             - กรกฎาคม

             - สิงหาคม
             - กันยายน
             - ตุลาคม
             - พฤศจิกายน

             - ธันวาคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              วันที่ 10 มกราคม 2561  
                  สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 ณ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ซึ่งคณะทำงานฯได้นำนักเรียน จากโรงเรียนโดยรอบ
                นิคมอุตสาหกรรมฯ เข้าร่วมกิจกรรม และได้จัดฐานกิจกรรมนำความรู้ แนวคิดการพัฒนาเชิงนิเวศ มาให้เด็กๆได้เรียนรู้ พร้อมของรางวัลมากมาย ณ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
 
   

   
นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด : Map Ta Phut Industrial Estate
โทรศัพท์ (Tel) : 038-683930-6 / แฟกซ์ (Fax) : 038-683941