ข่าวและกิจกรรม เดือน ตุลาคม 2559

วันที่ 17 ตุลาคม 2559
คณะผู้บริหาร และพนักงาน สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ
และร่วมถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

วันที่ 18 ตุลาคม 2559 ผอ.สนพ.(นายมานิต อินเมฆ) มอบสื่อวัสดุ สื่อ การเรียนการสอนให้กับโรงเรียนบ้านดงนา โดยมีประธานมูลนิธิปู่นิลเป็นผู้รับมอบ

วันที่ 26 ตุลาคม 2559 นายมานิต อินเมฆ ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ให้การต้อนรับคณะผู้เข้าอบรมหลักสูตร กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน รุ่นที่ 3
วิทยาลัยการปกครอง ในการให้ความสนใจศึกษาดูงานการบริหารจัดการนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด

ในวันที่ 27 ต.ค. 59 เวลา 10.00 น. กนอ. ในพื้นที่มาบตาพุดคอมเพล็กซ์ นำโดยนายวีระศักดิ์ แจ้งการ ผู้อำนวยการนิคมอุตสาหกรรมร่วมดำเนินการมาบตาพุด
และเจ้าหน้าที่ กนอ. เข้าร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ภายใต้โครงการ ป่าชุมชนร่วมกับ บริษัท เหล็กสยามยามาโต๊ะ จำกัด ชุมชนและโรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม
บริเวณเกาะกลางถนนระหว่างแยก บริษัท คาทูนนาที จำกัด