ข่าวและกิจกรรม เดือน มีนาคม 2560


วันที่ 24 มีนาคม 2560 สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ได้จัดพิธีมอบธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ประจำปี 2559 สามารถดาวน์โหลดภาพพิธีมอบธงฯ ได้ที่  ดาวน์โหลดภาพ