ข่าวและกิจกรรม เดือน มกราคม 2560


วันที่ 12 มกราคม 2560 การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จัดงานวันเด็กประจำ 2560 โดยมี นายวิฑูรย์ อยู่ทิม รองผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ให้เกียรติเป็นประธาน