ข่าวและกิจกรรม เดือน กุมภาพันธ์ 2560

นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เข้าตรวจเยี่ยมเขตพัฒนาพื้นที่พิเศษภาคตะวันออก  โดยเดินทางมาที่สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
ซึ่งมีคณะผู้บริหารการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ให้การต้อนรับ บรรยายสรุป พร้อมชมหอสังเกตการณ์และศูนย์เฝ้าระวังและควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม วันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560

นายวิฑูรย์  อยู่ทิม รองผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่ประเทศไทย ประธานกล่าวเปิดการสัมมนาโครงการพัฒนากฏหมายและกลไกในการกำกับดูแลโรงงานด้านสิ่งแวดล้อม
: การจัดการมลพิษทางอากาศ โดยมีกลุ่มผู้ประกอบการเข้าร่วมสัมมนาในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก ณ ห้องประชุมสมเจตน์ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด วันพุธที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560

นายมานิต  อินเมฆ   ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ให้การต้อนรับคณะการท่าเรืออุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย นำโดยร้อยตำรวจโทประจักษ์ ศรีวรรธนะ ผู้ช่วยผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย
สายบริหารสินทรัพย์และพัฒนาธุรกิจ นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ เข้าศึกษาดูงาน ณ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด วันพฤหัสบดีที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560

นางบุปผา บุญมาเลิศ  นักวิทยาศาสตร์ 8 สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ให้การต้อนรับนักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์
คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เข้าศึกษาดูงาน ณ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560

นายสิปปภาส  สมุทรถา นักบริหารงานชุมชนสัมพันธ์ 6 สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด เข้าร่วมกิจกรรม MPR จิตอาสาพัฒนาชุมชน ร่วมทาสีกำแพงวัดโสภณ
จัดโดยชมรมประชาสัมพันธ์กลุ่มโรงงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ร่วมกับชุมชนโสภณ สถานีตำรวจภูธรมาบตาพุด และกลุ่มสภาพบุรุษชุดวิน ณ บริเวณวัดโสภณวนาราม ชุมชนวัดโสภณ วันที่ 22กุมภาพันธ์ 2560

นายมานิต อินเมฆ ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ให้การต้อนรับอาจารย์-นักศึกษา สาขาบัญชี คณะบริหารธุรกิจและศิลปะศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ในการศึกษาดูงานการบริหารจัดการนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ณ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด วันที่ 22  กุมภาพันธ์ 2560
นายวิฑูรย์ อยู่ทิม รองผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน ณ ห้องประชุมอุทัย สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด วันที่ 24  กุมภาพันธ์ 2560

                นายวิฑูรย์ อยู่ทิม รองผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือโครงการสมาคมเพื่อนชุมชน ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชนต้นแบบ
เขตพื้นที่มาบตาพุดคอมเพล็กซ์ตามแนวทางธรรมศาสตร์โมเดล รุ่นที่ 2/2560 พร้อมคณะผู้บริหาร  นายมานิต อินเมฆ ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
และนายวีระศักดิ์ แจ้งการ ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมร่วมดำเนินการ(มาบตาพุด) ร่วมงานดังกล่าวด้วย วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560