ข่าวและกิจกรรม เดือนสิงหาคม 2558

เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2558
สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  จัดโครงการบริจาคโลหิต ครั้งที่ 43 “โลหิตคนละนิด....ช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์”
โดยการเชิญชวนกลุ่มผู้ประกอบการเข้าร่วมบริจาคโลหิต เมื่อวันที่ 4  สิงหาคม 2558 ณ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด

เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2558
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน ทรงเปิดแพรคลุมป้าย “โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ระยอง” โดยมี การนิคมอุตสหากรรมแห่งประเทศไทย นำโดยนายวิฑูรย์  อยู่ทิม รองผู้ว่าการ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
พร้อมคณะผู้บริหาร เฝ้ารับรับเสด็จ
เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2558
นายวิฑูรย์  อยู่ทิม รองผู้ว่าการ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พร้อมคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ ศ.นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมคณะ เมื่อวันที่  7  สิงหาคม 2558 ณ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2558
สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด  การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมทำความสะอาด เทิดพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาส 12 สิงหามหาราชินี ณ บริเวณด้านหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองมาบตาพุด 
เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2558
นางบุปผา  บุญมาเลิศ นักวิทยาศาสตร์ 8 สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ให้การต้อนรับ สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย เข้าศึกษาดูงาน
ณ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
เมื่อเดือน สิงหาคม 2558
ประมวลภาพการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม จังหวัดระยอง

เมื่อวันที่ 22-23 สิงหาคม 2558
นางสาวลักขณา  เมี้ยนกำเนิด ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด  การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมเป็นเกียรติงาน HMC&HABITAT ร่วมใจ
10 ปี แห่งการให้...แต้มยิ้มสดใสสู่ชุมชน ให้กับครอบครัวคุณพงศธร ไพศาลศิลป์ ชุมชนมาบยา เขตเทศบาลเมืองมาบตาพุด โดยมีนายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต
ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธาน