ข่าวและกิจกรรม เดือน กันยายน 2559

 

วันที่ 2 กันยายน 2559 นายมานิต  อินเมฆ ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดให้การต้อนรับ ผู้เข้าอบรม หลักสูตรพลังงานสำหรับผู้บริหาร รุ่นที่ 2 จากสถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ให้ความสนใจการศึกษาดูงาน ณ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด

 

วันที่ 3 กันยายน 2559 นายประทีป  เอ่งฉ้วน  ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางปู นำคณะชมรมอุตสาหกรรมบางปู
ศึกษาดูงานการบริหารจัดการนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ณ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด

วันที่ 7 กันยายน 2559 นายมานิต  อินเมฆ ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดประธานเปิดการตรวจติดตามการ Audit Eco-Champion ณ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด

วันที่ 13 กันยายน 2559  นายมานิต  อินเมฆ ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดร่วมกิจกรรมวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2559
บริเวณกลุ่มประมงเรือเล็กพื้นบ้านหนองแฟบ โดยมีกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ และเปิดศูนย์การเรียนรู้ด้านการประมงตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

วันที่ 17 กันยายน 2559 นางสาสวนลินี กาญจนมัย ผู้อำนวยการสำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด กล่าวรายงานการดำเนินการจัดกิจกรรม วันอนุรักษ์ชายฝั่งสากล ครั้งที่ 14 
โดยมีนายธีระวัฒน์ สุขสุด รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานในพิธีเปิดงานดังกล่าว ถึงแนวทางการพัฒนาและสร้างจิตสำนึกที่ดีให้กับประชาชนในการอนุรักษ์ชายฝั่ง
ซึ่งกิจกรรมนี้ได้ดำเนินการมาเป็นระยะเวลา 14 ปี ซึ่งจะมีกิจกรรมทุกเสาร์ที่ 3 ของเดือนกันยายน ของทุกปี โดยทำความสะอาดชายฝั่งพร้อมกันทั่วโลก
โดยพื้นที่จังหวัดระยองได้จัดกิจกรรมขึ้น ณ บริเวณลานหินขาว หาดแม่รำพึง ตำบลเพ และหาดน้ำริน-หาดพยูน บ้านฉาง จังหวัดระยอง มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 3,200 คน