ข่าวและกิจกรรม เดือน ตุลาคม 2557

 
  เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม  2557
นายประทีป  เอ่งฉ้วน ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ร่วมงานและทำบุญทอดกฐินประจำปี ณ วัดซอยคีรี
ชุมชนซอยคีรี เพื่อสืบสานประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น
  เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม  2557
นายสิปปภาส  สมุทรถา เจ้าหน้าที่สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ร่วมงานและทำบุญวันรวมน้ำใจมัสยิดญามีอุ้ลมุบตาดี
เพื่อซ่อมแซมบูรณะมัสยิด ในการใช้เป็นสถานที่ประกอบพิธีสำคัญทางศาสนาและเป็นศูนย์รวมของมุสลิม ณ ชุมชนอิสลาม
  เมื่อวันที่11 ตุลาคม  2557
นายสิปปภาส  สมุทรถา เจ้าหน้าที่สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด หนึ่งในสมาชิกMPR ร่วมงานกิจกรรม
MPR Music Contest # 3 เปิดโอกาสให้เยาวชนในจังหวัดระยองสร้างความสามารถในถนนดนตรี เชิงสร้างสรรค์
เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2557 และรอบตัดสินชิงชนะเริส ในวันที่ 18 ตุลาคม 2557 ณ ลาน The Ozone
สถานีขนส่งใหม่แห่งที่ 2

  เมื่อวันที่10 ตุลาคม  2557
นายสิปปภาส  สมุทรถา เจ้าหน้าที่สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ร่วมงานและทำบุญทอดกฐินวัดห้วยโป่ง
เพื่อสืบสานประเพณีท้องถิ่น ณ วัดห้วยโป่ง
  เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม  2557
นายประทีป  เอ่งฉ้วน  ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด นำทีมปะทะแข้งกับทีมสื่อท้องถิ่นจังหวัดระยอง 
ณ สนามฟุตบอลขนส่งใหม่ระยอง
  เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม  2557
นายประทีป  เอ่งฉ้วน  ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ประธานกล่าวเปิดงาน โครงการสีสันสิ่งแวดล้อม
เพื่อเป็นการส่งเสริมความรู้กระบวนการจัดการน้ำ ให้ความรู้แก่เยาวชนและชุมชน ร ชุมชนซอยคีรี 

  เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม  2557
นายอัศริน เหล่าศิริลือชาไกล ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ให้การต้อนรับ
คณะนักธุรกิจจากประเทศอิสราเอล ในการศึกษาดูงานการบริหารจัดการนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด