ข่าวและกิจกรรม เดือน พฤศจิกายน 2558

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(กนอ.) นิคมอุตสาหกรรมและท่าเรืออุตสาหกรรมพื้นที่มาบตาพุด  ร่วมสืบสานประเพณีงานทอดกฐิน โดยรอบพื้นที่มาบตาพุดและบ้านฉาง โดยมีคณะผู้บริหาร และพนักงาน กนอ.
ร่วมกิจกรรมประเพณีเพื่อสืบสานพระพุทธศาสนา และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างภาครัฐ เอกชน และชุมชน ช่วงเดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 2558

นายสิปปภาส  สมุทรถา ตำแหน่งนักบริหารงานชุมชนสัมพันธ์ ตัวแทนสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด สนับสนุนงานวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชและงานกาชาดจังหวัดระยอง ประจำปี 2558
ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง โดยมีนางนิภา สุวรรณสุจริต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง เป็นผู้รับมอบการสนับสนุนในครั้งนี้

นายสิปปภาส  สมุทรถา ตำแหน่งนักบริหารงานชุมชนสัมพันธ์ ตัวแทนสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ให้การต้อนรับคณะผู้เข้าอบรม หลักสูตร “ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจปิโตรเลียมและธุรกิจปิโตรเคมี”
ในการให้ความสนใจเข้าเยี่ยมชมพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด วันที่ 18 พฤศจิกายน 2558 ณ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด

นายวิฑูรย์  อยู่ทิม รองผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ให้การต้อนรับคณะผู้แทนและนักธุรกิจอินเดีย เข้าเยี่ยมชมพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2558 ณ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(กนอ.) นิคมอุตสาหกรรมและท่าเรืออุตสาหกรรมพื้นที่มาบตาพุด  ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการสนับสนุนข้อมูลให้กับนางสาวนฤมล นาแฉล้ม
ให้กับคณะกรรมการประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร วันที่ 12 พฤศจิกายน 2558