ข่าวและกิจกรรม เดือน มิถุนายน 2559

 

สำหรับที่จังหวัดระยอง บริเวณสวนป่านิเวศระยองวนารมย์ นิคมอุตสาหกรรมเอเซีย อ.บ้านฉาง จังหวัดระยอง และนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด โดย นายวีรศักดิ์ แจ้งการ ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรม ร่วมดำเนินงานกลุ่มมาบตาพุด จัดโครงการ “อุตสาหกรรมร่วมใจ เทิดไท้องค์ราชันย์ ปั่นฉลองพ่อครองราชย์ครบ 70 ปี” และร่วมใจผลิตอุปกรณ์ช่วยพ่นยาโรคหอบหืด Thai Kid Spacer มีนายวิฑูรย์ อยู่ทิม รองผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เป็นประธาน โดยมี นางสุลี จิตรวะรัตนา รองผู้ว่าฯกนอ. นางเยาวนุช จิตตินันท์ ผู้ร่วมพัฒนานิคมอุตสาหกรรม ผู้ประกอบการในพื้นที่มาบตาพุดคอมเพล็กซ์ และผู้แทนชุมชนในพื้นที่มาบตาพุดและบ้านฉาง ร่วมในพิธี

นายวีระศักดิ์ แจ้งการ ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรม ร่วมดำเนินงานกลุ่มมาบตาพุด กล่าวว่า การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ผู้ร่วมพัฒนานิคมอุตสาหกรรม ผู้ประกอบการร่วมกันจัดกิจกรรมอุตสาหกรรมร่วมใจเทิดไท้องค์ราชันย์ ปั่นฉลองพ่อครองราชย์ครบ 70 ปี และร่วมใจผลิตอุปกรณ์เครื่องพ่นยาโรคหอบหืด Thai Kid Spacer กิจกรรมปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติจากนิคมอุตสาหกรรมเอเซียปลายทางที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะทาง 17 กม.

วันเดียวกัน ที่ห้องประชุมสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด นายวิฑูรย์ อยู่ทิม รองผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เป็นประธานมอบอุปกรณ์ช่วยพ่นยาโรคหอบหืดให้แก่โรงพยาบาล 5 แห่ง รอบนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ได้แก่ โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (มาบตาพุด) จำนวน 500 ชุด โรงพยาบาลระยอง จำนวน 500 ชุด โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) จำนวน 100 ชุด โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ จำนวน 399 ชุด

โดยมีนายมานิต อินเมฆ ผู้อำนวยการการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด นายวีรศักดิ์ แจ้งการ ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมร่วมดำเนินงานกลุ่มมาบตาพุด น.ส. นลินี กาญจนามัย ผู้อำนวยการสำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด รศ. อรพรรณ โพชนุกุล ประธานชมรมโรคหอบหืด โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ดร. เกรียงศักดิ์ วงศ์พร้อมรัตน์ ผู้อำนวยการสถาบันพลาสติก และผู้ประกอบการร่วมในพิธี