ข่าวและกิจกรรม เดือน กรกฎาคม 2559

  สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดร่วมกับโรงเรียนระยองวิทยาคมนิคมอุตสาหกรรม ถวายเทียนพรรษาประจำปี 2559 ณ วัดมาบชลูด  

นายมานิต อินเมฆ ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ผู้แทน การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ส่งมอบอุปกรณ์ช่วยพ่นยาโรคหอบหืด Thai Kid Spacer จำนวน 500 ชุด
ให้กับ นพ.วิชาญ โชคเรืองสกุล รองผู้อำนว ยการฝ่ายการแพทย์ด้านกฎหมายและกิจกรรมพิเศษ ณ โรงพยาบาลระยอง

บริษัท บีเอสที จำกัด ให้การสนับสนุนการแข่งขันกอล์ฟการกุศล เพื่อนำรายได้สนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธินิคมอุตสาหกรรมไทย
โดยมีนายมานิต อินเมฆผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดเป็นผู้รับมอบการสนับสนุนในครั้งนี้