ข่าวและกิจกรรม เดือน ธันวาคม 2558

มาบตาพุดคอมเพล็กซ์  จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “หัวใจนี้...เพื่อพ่อ” ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมการทำบุญเลี้ยงพระ และพิธีมอบเงินสนับสนุนซื้อเครื่องเขย่าถุงโลหิตอัตโนมัติ ให้กับโรงพยาบาลระยอง
และเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง จำนวน 368,000 บาท เพื่อเป็นประโยชน์ในการนำไปใช้รับบริจาคโลหิตในจังหวัดระยอง แสดงถึงพลังแห่งการให้ด้วยการสมทบทุนเพื่อซื้อเครื่องเขย่าถุงโลหิตอัตโนมัติ หัวใจ...เพื่อพ่อของแผ่นดินไทย ของปวงชนชาวไทย
ด้วยความร่วมมืออย่างดียิ่งของกลุ่มผู้ประกอบการ จำนวน 30 ราย ที่ได้สมทบทุนสนับสนุนการซื้อเครื่องเขย่าถุงโลหิตอัตโนมัติในครั้งนี้ ณ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด วันที่ 21 ธันวาคม 2558

กนอ.ร่วมกับจังหวัดระยอง ขับเคลื่อนเศรษฐกิจสินค้า OTOP ตะวันออก จัดงานแสดงสินค้า OTOP ตะวันออก MOBILE TO FACTORY ณ สวนภูมิรักษ์ นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด โดยนำสินค้า OTOP 50 ร้านค้า
มาจำหน่ายกลุ่มพนักงานในพื้นที่มาบตาพุดคอมเพล็กซ์ โดยมีนางสาวลักขณา เมี้ยนกำเนิด ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด กล่าวต้อนรับ และนายธีรวัฒน์  สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง กล่าวเปิดงาน วันที่ 16 ธันวาคม 2558

นายสิปปภาส  สมุทรถา  นักบริหารงานชุมชนสัมพันธ์ ตัวแทนสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ร่วมกิจกรรมทำความดีถวายวันพ่อ
กับงานประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าวกลุ่มคลองน้ำหู ชุมชนเกาะกก วันที่ 4 ธันวาคม 2558

มาบตาพุดคอมเพล็กซ์ร่วมใจแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยมีนายจำรัส  เณรทอง ผู้อำนวยการสำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรม  มาบตาพุด ประธานในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณการเป็นพนักงานที่ดีขององค์กร
พร้อมทั้งผู้บริหาร กนอ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมพิธีดังกล่าว ณ ห้องประชุมสมเจตน์ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด วันที่ 3 ธันวาคม 2558

สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ร่วมกิจกรรมเดินเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวามหาราช
บริเวณหน้าศาลเจ้าแม่จันเท เทศบาลเมืองมาบตาพุด โดยมีผู้ประกอบการ หน่วยงานภาครัฐ และชุมชน เป็นจำนวนมาก