ข่าวและกิจกรรม เดือน ธันวาคม 2557

 
  เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2557
นายประทีป เอ่งฉ้วน ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด และพนักงาน ร่วมมอบสิ่งของที่อุปโภค บริโภค
ให้กับศูนย์คามิเลียน โซเชียล เซ็นเตอร์
  เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2557
นายประทีป  เอ่งฉ้วน ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ให้การต้อนรับคณะโรงเรียนเตรียมทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
นำนักเรียนเตรียมทหารชั้นปีที่ 1 (รุ่นที่ 58)จำนวน 608 นาย เข้าศึกษาดูงาน นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
  เมื่อวันที่ 23-24 ธันวาคม 2557
ดร.วีรพงศ์  ไชยเพิ่ม  ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(กนอ.) ประธานเปิดงาน “นิคมอุตสาหกรรมส่งความสุขให้ชุมชน”
ณ บริเวณสวนภูมิรักษ์ นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร กนอ. หน่วยงานภาครัฐ และชุมชน ภายในงานมีกิจกรรมมอบทุนการศึกษา
นักเรียนทุนนิคมอุตสาหกรรม กิจกรรมนิทรรศการให้ความรู้เชิงนิเวศ ของกลุ่มโรงงาน สินค้าธงฟ้า กิจกรรมการแสดงบนเวที พร้อมแจก
ของรางวัลมากมาย

  เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2557
นายประทีป  เอ่งฉ้วน ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ประธานกล่าวเปิดงาน CETEMAG TRAINING ANNUAL 2014
กลุ่มความช่วยเหลือกรณีฉุกเฉินการขนส่ง ผลิตภัณฑ์คลอร์อัลคาไล  ณ ห้องประชุมสมเจตน์ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
  เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2557
นายสิปปภาส  สมุทรถา นักบริหารงานชุมชนสัมพันธ์ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ให้การต้อนรับคณะนักศึกษา
โครงการรัฐประศาสนศาตร์มหาบัณฑิต สาขาวิทยุบริการสุโขทัย รุ่นที่ 5  มหาวิทยาลัยรามคำแหง  ในการให้ความสนใจศึกษาดูงาน        
การบริหารจัดการนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด พร้อมเข้าชมศูนย์  เฝ้าระวังและควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (EMCC)
  เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2557
นายประทีป เอ่งฉ้วน ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด และนายธาดา สุนทรพันธุ์
ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมร่วมดำเนินการกลุ่มมาบตาพุด ร่วมพิธีถวายพระพร 5 ธันวามหาราช
บริเวณลานกิจกรรม เทศบาลเมืองมาบตาพุด โดยมีหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และชุมชน เข้าร่วมถวายความจงรักภักดี
เป็นจำนวนมาก  

  เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2557
นายวิฑูรย์  อยู่ทิม ผู้ช่วยผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  ประธานในพิธีแถลงข่าว
และมอบใบประกาศเกียรติคุณให้กับผู้ประกอบการ กับกิจกรรม “กนอ.ให้ชีวิตด้วยโลหิตอุตสาหกรรม”
น้อมถวายเป็นพระราชกุศลในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรราและวันคล้ายวันสถาปนา กนอ.
ครบรอบ 42 ปี มุ่งสู่ 6 ล้าน ซี.ซี. ในปี 2558 ณ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด โดยในวันนี้
ได้มีพนักงานภาคอุตสาหกรรมเข้าร่วมกิจกรรมมากกว่า 600 คน ได้ปริมาณโลหิต 130,750 ซี.ซี.