ข่าวและกิจกรรม เดือน สิงหาคม 2559

 

วันที่ 3 สิงหาคม 2559 นายมานิต  อินเมฆ ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ให้การต้อนรับคณะ ผู้อำนวยการท้องถิ่น รุ่นที่ 11 สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดย วิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
วิทยาเขตปทุมธานี ในการศึกษาดูงานการบริหารจัดการนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ณ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด

 

วันที่ 4 สิงหาคม 2559 นายมานิต  อินเมฆ ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดให้การต้อนรับคณะครู-นักเรียน โรงเรียนช่างฝีมือทหาร ให้ความสนใจการศึกษาดูงาน ณ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด

วันที่ 17 สิงหาคม 2559 นายมานิต  อินเมฆ ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดให้การต้อนรับ หัวหน้าท่าเรือจุกเสม็ด ฐานทัพเรือสัตหีบ และข้าราชการในสังกัด ในการให้ความสนใจการศึกษาดูงานระบบการบริหารจัดการและศึกษาขั้นตอนการบำบัดน้ำเสีย เพื่อเสริมสร้างความรู้และประสบการณ์ให้แก่กำลังพลในสังกัด ณ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด

วันที่ 18 สิงหาคม 2559 สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จัดโครงการ กนอ.พาน้อง...ท่องโลกวิทย์ฯ  นำน้องๆจากโรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์นอกห้องเรียน
โดยมีนายมานิต  อินเมฆ ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด เป็นประธานโครงการ