ข่าวและกิจกรรม เดือน กันยายน 2557

 
  เมื่อวันที่ 26 กันยายน  2557
นายสิปปภาส  สมุทรถา เจ้าหน้าที่งานมวลชนสัมพันธ์สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด เข้าอบรมเครือข่ายจิตอาสา
เหล่ากาชาดจังหวัดระยอง ปะจำปี 2557  ระหว่างวันที่ 25-26 กันยายน 2557 ณ  ห้องสร้อยเพชร โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ระยอง
  เมื่อวันที่ 22 กันยายน  2557
สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ร่วมกับบริษัท ทีพีทีปิโตรเคมิคอลส์ จำกัด(มหาชน) อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะและระบบการจัดการธนาคารขยะรีไซเคิล ณ โรงเรียนบ้านหนองแฟบ
  เมื่อวันที่ 20 กันยายน  2557
สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดร่วมกับกลุ่มผู้ประกอบการเขตพื้นที่มาบตาพุดและบ้านฉาง จัดกิจกรรมวันออนุรักษ์ชายฝั่งสากลครั้งที่ 11
ซึ่งเป็นกิจกรรมเก็บขยะชายหาดบริเวณหาดแม่รำพึง ตำบลเพ และหาดพลา อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง  โดยมีนายไพรัตน์ อรุณเวสสเศรษฐ
นายกเทศมนตรีตำบลเพ กล่าวต้อนรับ นายประทีป  เอ่งฉ้วน ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด กล่าวรายงาน  
และนายธานี สามารถกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยองกล่าวเปิดงาน ในครั้งนี้ ณ บริเวณหาดแม่รำพึง จังหวัดระยอง

  เมื่อวันที่19 กันยายน  2557
นายประทีป  เอ่งฉ้วน ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด สนับสนุนกิจกรรม CAR FREE DAY 2014
เปิดเมืองปั่น จังหวัดระยอง
  เมื่อวันที่ 18 กันยายน  2557
นายประทีป  เอ่งฉ้วน  ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ให้การต้อนรับคณะผู้เข้ารับการอบรม หลักสูตร การเสริมสร้างศักยภาพ
นำทีมสำหรับหัวหน้าทีมและผู้อำนวยการกลุ่ม โดย สำนักงานศาลปกครอง เข้าศึกษาดูงานการบริหารจัดการนิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
พร้อมเข้าชมศูนย์เฝ้าระวังและควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
  เมื่อวันที่ 16 กันยายน  2557
นายสิปปภาส สมุทรถา เจ้าหน้าที่งานมวลชนสัมพันธ์ และนายสมรักษ์ บัวชื่นนายช่าง 7 สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
ต้อนรับคณะกองการฝึก กองเรือยุทธการ ในการศึกษาดูงานการบริหารจัดการนิคมอุตสาหกรรมและด้านการบรรเทาสาธารณภัย
ณ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด

  เมื่อวันที่ 9 กันยายน  2557
นายประทีป  เอ่งฉ้วน  ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ส่งเสริมเยาวชน ฝึกทักษะการเป็นมัคคุเทศก์น้อย โดยการจัดกิจกรรม มัคคุเทศก์น้อย กนอ.ขึ้น เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2557 ณ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด เพื่อพัฒนาศักยภาพและความรู้ บทบาท ภารกิจ กนอ. สู่เยาวชน  เพื่อเป็นตัวแทนในการต้อนรับคณะเยี่ยมชมที่มาศึกษาดูงานอยู่เป็นประจำ
  เมื่อวันที่ 9 กันยายน  2557
นายอัศริน  อัศวลือชาไกล  ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ประธานเปิดกิจกรรม “ค่ายคณิต...พิชิตตัวเลข”
ณ ห้องประชุมสมเจตน์ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด เพื่อพัฒนาทักษะคณิตศาสตร์ให้กับเยาวชน โดยเป็นการร่วมมือกัน
ระหว่าง การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร เมื่อวันที่ 6-7 กันยายน 2557