ข่าวและกิจกรรม เดือน สิงหาคม 2557

 
  เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม  2557
นายประทีป  เอ่งฉ้วน ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ต้อนรับคณะบริหารเขตพัฒนารวมไซเสดถา นครหลวงเวียงจันทน์
โดยทางคณะสนใจเรื่องการคุ้มครองเขตเศรษฐกิจและการบริหารจัดการโรงงาน ณ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
  เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม  2557
นายสิปปภาส  สมุทรถา เจ้าหน้าที่งานมวลชนสัมพันธ์สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด สนับสนุนโครงการทำดีเพื่อแม่ อสมท.ระยอง 
  เมื่อวันที่16 สิงหาคม  2557
 นายประทีป  เอ่งฉ้วน ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ร่วมกิจกรรม “HMC&Habitat ร่วมใจ...9 ปี
แห่งการให้...แต้มยิ้มสดใสสู่ชุมชน” ณ ชุมชนซอยคีรี

  เมื่อวันที่14 สิงหาคม  2557
นายอัศริน เหล่าศิริลือชาไกล ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ให้การต้อนรับสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์
แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในการศึกษาดูงาน การบริหารจัดการของนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ณ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
  เมื่อวันที่ 28-29 สิงหาคม  2557
สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จัดกิจกรรมตลาดนัด กนอ. อุตฯ...หนุนชุมชน  บริเวณสวนภูมิรักษ์  ระหว่างที่ 28-29 สิงหาคม 2557
โดยมีผู้ประกอบการอุดหนุนร้านค้าชุมชนอย่างคับคั่ง
  เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม  2557
สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติฯแด่พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 82 พรรษา 12 สิงหาคม 2557 ณ อ่างเก็บน้ำดอกกราย ตำบลแม่น้ำคู้ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง

  เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม  2557
สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด และผู้ประกอบการ ชุมชน ร่วมกันพัฒนาทำความสะอาดบริเวณพื้นที่เทศบาลเมืองมาบตาพุด ในโครงการรณรงค์รักษาความสะอาดและพิทักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อเทิดพระเกียรติพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ
เนื่องในวโรกาส 12 สิงหามาหาราชินี 

  เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม  2557
นายสิปปภาส  สมุทรถา เจ้าหน้าที่งานมวลชนสัมพันธ์สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ให้การต้อนรับคณะสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 7
กรมทรัพยากรน้ำ ในการเข้าศึกษา  ดูงานการบริหารจัดการนิคมอุตสาหกรรม  ณ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด