Download เพลง รักระยอง
เพลงรักระยอง เป็นเพลงที่ส่งเสริม ความรัก ความสามัคคี
และความภูมิใจในจังหวัดระยอง
Click download  

   ดาวน์โหลด รายชื่อโรงงานที่ผ่านเกณฑ์เข้ารับรางวัล
ธงธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย (ธงขาว-ดาวเขียว)
ประจำปี 2556 จำนวนทั้งสิ้น 91 โรงงาน

download word       download pdf
 

 ดาวน์โหลด แผนปฏิบัติการ CSR ประจำปี 2557 MTPcomplex


download

  แบบสำรวจข้อมูล ชนิด ปริมาณ การกักเก็บ สารเคมีในบริเวณพื้นที่
กลุ่มนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง


download
  แบบฟอร์มสำหรับผู้ประกอบการกรอกข้อมูลสุขภาพพนักงาน
ประจำปี 2554 และ 2555 ภายใต้โครงการ Royong Cohort Task Force

download
 

โครงการจุดตรวจความปลอดภัยและมั่นคง (Check Post)
download ข้อมูลเพิ่มเติมเมื่อวันที่ 30 มกราคม  2557
นายสิปปภาส  สมุทรถา เจ้าหน้าที่สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ร่วมงานทำบุญประเพณีห่มผ้าพระใหญ่ ประจำปี 2557
ณ วัดกรอกยายชา โดยมีนายถวิล โพธิบัวทอง นายกเทศมนตรีเมืองมาบตาพุดเป็นประธาน


เมื่อวันที่ 29 มกราคม  2557
นายประทีป  เอ่งฉ้วน ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด กล่าวต้อนรับเจ้าหน้าที่ กนอ.และเจ้าหน้าที่
บริษัท Sasin Management Consultingในการให้ความรู้ อบรม เชิงปฏิบัติการ โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรม SMART
ให้กับพนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด เพื่อเป็นแนวทางดำเนินการพัฒนาองค์กรให้เข้มแข็ง ณ ห้องประชุมสมเจตน์
สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
 


เมื่อวันที่ 28 มกราคม  2557
นายสิปปภาส  สมุทรถา เจ้าหน้าที่สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ร่วมงานและแสดงความยินดี ครบรอบ 22 ปี
หนังสือพิมพ์กรุงไทยธุรกิจ ณ โรงแรมสตาร์


เมื่อวันที่ 28 มกราคม  2557
นายประทีป เอ่งฉ้วน ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด และนายธาดา  สุนทรพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน
นิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออก  (มาบตาพุด) ดำเนินโครงการ กนอ. โรงงาน สุขภาพ เกินร้อย ด้วยการแข่งขันฟุตบอล
ระหว่าง ทีม กนอ.และ กฟภ.มาบตาพุด นัดกระชับมิตร  ณ สนามกีฬาฟุตซอล เพลินใจ 5


เมื่อวันที่ 24 มกราคม  2557
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(กนอ.) ดำเนินการประกวดโครงการ ECO for Life โดยความร่วมมือของ นิคม-โรงงาน-ชุมชน
ประจำปี 2557 ภายใต้ชื่อ “ขยะสร้างสรรค์ นำคุณค่าสู่ชุมชน(From Waste to Social Benefit)”  เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2557
กนอ.ได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์การเข้าร่วมการประกวดโครงการ ECO for Life ให้กับกลุ่มผู้ประกอบการในพื้นที่
มาบตาพุดและบ้านฉาง เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม กนอ. ในการสร้างสรรค์วัสดุเหลือใช้ในพื้นที่นิคมฯ มาใช้ประโยชน์ใหม่
ต่อยอดเศรษฐกิจของชุมชนโดยรอบนิคมฯ ตามวิสัยทัศน์ กนอ.ในการก้าวสู่นิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน
ณ ห้องประชุมสมเจตน์ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด


เมื่อวันที่24 มกราคม  2557
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(กนอ.) จัดงานขอบคุณสื่อมวลชนท้องถิ่นสัมพันธ์ จังหวัดระยอง ประจำปี 2557 
เพื่อแสดงการขอบคุณในการให้ความร่วมมือด้วยดีตลอดมา ณ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด โดยมีนายวิฑูรย์ อยู่ทิม
ผู้ช่วยผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เป็นประธานพิธีเปิดงาน ในครั้งนี้  ณ อาคารสัมมนา 102
สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
เมื่อวันที่ 21 มกราคม  2557
นายสิปปภาส  สมุทรถา เจ้าหน้าที่ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ให้การต้อนรับ คณะอาจารย์ นักศึกษามหาวิทยาลัย
ราภัฎเชียงราย ในการศึกษาดูงานการบริหารจัดการนิคมอุตสาหกรรม และชมศูนย์เฝ้าระวังและควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม(EMCC)


เมื่อวันที่ 21 มกราคม  2557
นายประทีป  เอ่งฉ้วน ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ร่วมงานทำบุญเบิกเนตรพระสังกัจจายน์
ณ ศาลเจ้ามาบตาพุด โดยมีนายวราวุธ  ปิ่นเงิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีครั้งนี้ โดยมีผู้ประกอบการ
ชุมชน ในนิคมอุตสาหกรรมร่วมงานเป็นจำนวนมาก
เมื่อวันที่ 20 มกราคม  2557
นายสิปปภาส  สมุทรถา เจ้าหน้าที่สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ให้การต้อนรับครู-นักเรียน โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม
จังหวัดกาฬสินธุ์ ในการเข้าศึกษาดูงานการบริหารจัดการนิคมอุตสาหกรรมพร้อมเข้าชมศูนย์เฝ้าระวังและควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ณ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
เมื่อวันที่ 20 มกราคม  2557
นายสิปปภาส  สมุทรถา เจ้าหน้าที่สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ร่วมงานทำบุญประจำปี สถานีวิทยุกวี
เอฟ.เอ็ม. 100.5 MHz
เมื่อวันที่ 14 มกราคม  2557
นายประทีป  เอ่งฉ้วน ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ให้การต้อนรับสำนักงานศาลปกครองจังหวัดระยอง
ในการเข้าศึกษาดูงาน เรื่อง “มาตรการควบคุมมลพิษไม่ให้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของโรงงานอุตสาหกรรมในเครือ
นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง” พร้อมเข้าชมศูนย์เฝ้าระวังและควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ณ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
เมื่อวันที่ 14 มกราคม  2557
นายสิปปภาส  สมุทรถา และนางสาวอิศริยา แสงเจริญ เจ้าหน้าที่สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ต้อนรับคณะอาจารย์-
นักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ในการศึกษาดูงานการบริหาร
จัดการสิ่งแวดล้อม และเข้าชมศูนย์เฝ้าระวังและควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ณ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
เมื่อวันที่ 3 มกราคม  2557
นายประทีป  เอ่งฉ้วน ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด พร้อมเจ้าหน้าที่  สวัสดีปีใหม่นายสุชิน พลูหิรัญ 
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านฉาง ณ เทศบาลตำบลบ้านฉาง
เมื่อวันที่ 10 มกราคม  2557
นายสิปปภาส  สมุทรถา เจ้าหน้าที่ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ร่วมกิจกรรมและสนับนุนของขวัญวันเด็กกับหน่วยงาน
ภาครัฐ และชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรม ในช่วงเทศกาลวันเด็กแห่งชาติ ประจำเดือนมกราคม 2557 ทีผ่านมา
 
  ดูข่าวและกิจกรรมที่ผ่านมาทั้งหมด

 - ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ สนพ.007/2557 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2557
   เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารสถานที่ ของสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด      
       - รับ/ยื่นเอกสารสอบราคาในวันที่ 10 มีนาคม 2557 ถึงวันที่ 24 มีนาคม 2557 ในวันและเวลาราชการ
       - กำหนดดูสถานที่วันที่ 20 มีนาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 10.30 ถึง 11.30 น. ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่
    ด้านพัสดุ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด เลขที่ 1 ถนนไอ-1 ตำบลมาบตาพุด อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150
    โทรศัพท์ 038-683930 ต่อ 125-126 ดาวน์โหลดประกาศ

 - ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุสำนักงาน (พรมและผ้าม่าน พร้อมติดตั้งและรื้อถอนของเดิม)
   ตามประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ สนพ.004/2557 ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2557
     - กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2557 ถึงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2557 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. - 16.30 น.
     - กำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557 ตั้งแต่เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป
     - สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคา ได้ที่ ด้านพัสดุ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด เลขที่ 1 ถนนไอ-1 ต.มาบตาพุด
      อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150 หมายเลขโทรศัพท์ 038-683930-4 ต่อ 126 ในวันและเวลาราชการ ดาวน์โหลดประกาศ

 - ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างห้องน้ำและต่อเติมหลังคาโรงจอดรถ บริเวณสวนภูมิรักษ์ ของสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
   สามารถขอรับแบบได้ตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 2556 ถึงวันที่ 10 พฤษภาคม 2556 ระหว่างเวลา 08.30 น. - 16.30 น.
   ในวันและเวลาราชการ ณ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด   ดาวน์โหลดประกาศ

 - ประกาศ กนอ. ที่ 26/2556 เรื่อง การจัดระเบียบหาบเร่ แผงลอย และการประกอบการค้าในรูปแบบอื่นๆ ภายในเขตพื้นที่
   นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด     ดาวน์โหลดประกาศ

- ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ สนพ ๐๐๖/ ๒๕๕๕ เรื่อง สอบราคาจ้างดำเนินการเก็บตัวอย่าง
  และวิเคราะห์ผลคุณภาพน้ำทิ้ง ตามแผนเฝ้าระวังคุณภาพน้ำทิ้ง พื้นที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดและพื้นที่ใกล้เคียง
  สำหรับปีงบประมาณ ๒๕๕๖     รายละเอียดทั้งหมด

- ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ สนพ ๐๐๘/ ๒๕๕๕ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดสถานที่
  สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด(สนพ.) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ รายละเอียดทั้งหมด 
 
 
    [Thai version]       [Eng version]


- จุดเริ่มต้น   
- วิสัยทัศน์ / ภาระกิจ    
- การบริหารจัดการ
   
- ระบบสาธารณูปโภค      
- การจัดการด้านความปลอดภัย ฯ
   
- พัฒนาและห่วงใยชุมชน  
- รายชื่อผู้ประกอบการ

 

Eco- Efficiency ประสิทธิภาพ
เชิงนิเวศน์เศรษฐกิจ

นิยามของคำว่าประสิทธิภาพเชิง
นิเวศน์เศรษฐกิจหมายถึง" การนำมา
ซึ่งการแข่งขันกันในศักยภาพด้านการ
ผลิตและการบริการโดยมีจุดประสงค์
ที่จะตอบสนองความต้องการของ
มนุษย์"

[รายละเอียดทั้งหมด]
 
Eco - Industrial Estate
นิคมอุตสาหกรรมเชิงเศรษฐนิเวศน์

ความหมาย นิคมอุตสาหกรรมเชิง
เศรษฐนิเวศน์ หมายถึง รูปแบบของ
การพัฒนานิคมอุตสาหกรรมที่ได้
ออกแบบ ซึ่งผลิตสินค้าสอดคล้อง
กับวัตถุดิบ หรือศักยภาพของแรงงาน
หรือความต้องการใช้สินค้านั้นใน
ท้องถิ่น 
       
[รายละเอียดทั้งหมด]

 - ขอเชิญประชุมรายงานผลการดำเนินโครงการติดตามตรวจสอบแผนและ
    มาตรการการควบคุมสารอินทรีย์ระเหย(VOCs)ของผู้ประกอบการในกลุ่ม
    นิคมอุตสาหกรรมและท่าเรืออุตสาหกรรมพื้นที่มาบตาพุด(ต่อเนื่อง
    download

 - ขอเชิญประชุมและขอความร่วมมือจัดทำรายงานข้อมูลการปลดปล่อย
    และเคลื่อนย้ายมลพิษ(PRTR)
    download
 
 - Format employee checkup (อัพเดท 06.11.55)
 - การลงบันทึกผลการตรวจสุขภาพ โดย นพ.ศุภชัย   เอี่ยมกุลวรพงษ์
   โรงพยาบาลมาบตาพุด
 - MAP TA PHUT HEALTH DATABASE
   (RAYONG COHORT STUDY)


 - เอกสารเผยแพร่ โครงการส่งเสริมผู้ประกอบการในกลุ่มนิคมอุตสาหกรรม
   พื้นที่มาบตาพุดเพิ่มอัตราการนำน้ำกลับมาใช้ใหม่ download

 - ตารางการรายงานกำกับการจัดการสิ่งแวดล้อมของโรงงาน
   ในนิคมอุตสาหกรรม (EIA Monitoring) download

 - "แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโรงงาน" download

 - แผนการตรวจโรงงานตามรายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยง
     (pdf) download
     (Excel) download

 - คู่มือการตรวจเยี่ยมโรงงานตามแผนปฏิบัติการลดและ
   ขจัดมลพิษ
ของผู้ประกอบการกลุ่มอุตสาหกรรม พื้นที่มาบตาพุด
   download ข้อมูล ณ วันที่ 11.03.57


 - แจ้งกำหนดการตรวจเยี่ยมโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่มาบตาพุด
    ครั้งที่ 2 ประจำปี 2556

    download

 - เกณฑ์การประเมิณผลการตรวจเยี่ยมโรงงานอุตสาหกรรมในกลุ่ม
    นิคมอุตสาหกรรมพื้นที่มาบตาพุด จังหวัดระยอง

    download ข้อมูล ณ วันที่ 11.03.57

  - แผนตรวจโรงงาน ครั้งที่ 1-2556 (ชุดที่ 1)  download
  - แผนตรวจโรงงาน ครั้งที่ 1-2556 (ชุดที่ 2)  download
  - แผนตรวจโรงงาน ครั้งที่ 1-2556 (ชุดที่ 3)  download


 ข้อมูลศูนย์เฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม
 เข้าสู่เว็บไซต์ู่

-  รายงานผลการดำเนินการเชื่อมต่อระบบติดตามเฝ้าระวังของโรงงาน
เพื่อรองรับเหตุการณ์ฉุกเฉินแบบทันที(Online Emergency Response
System) (ข้อมูล ณ กันยายน 2556 ).....รายละเอียดทั้งหมด 

-  รายงานผลการเชื่อมโยงข้อมูลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งอุตสาหกรรม
(Online Pollution Monitoring System: OPMS) ตามประกาศ อก.
เพิ่มเติมมายังศูนย์เฝ้าระวังและควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (EMCC)
(ข้อมูล ณ กันยายน 2555).......รายละเอียดทั้งหมด

-  รายงานการบริหารจัดการระบบเฝ้าระวังและควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ในกลุ่มนิคมอุตสาหกรรม พื้นที่มาบตาพุด นำเสนอต่อคณะกรรมการติดตาม
และ ตรวจสอบการดำเนินงานตามมาตรการรายงาน EIA
ในวันที่ 22 มิถุนายน 2554.....รายละเอียดทั้งหมด

-  รายงานผลการเชื่อมโยงข้อมูลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งอุตสาหกรรม
ตามประกาศ อก. เพิ่มเติมมายัง ศูนย์เฝ้าระวังและควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
(EMCC) ไตรมาส 1: ข้อมูล ณ 31 ธันวาคม 2553......รายละเอียดทั้งหมด

-  รายงานผลการเชื่อมโยงข้อมูลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งอุตสาหกรรม
ตามประกาศ อก. เพิ่มเติมมายัง ศูนย์เฝ้าระวังและควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
(EMCC) ไตรมาส 2 : ข้อมูล ณ มีนาคม 2554......รายละเอียดทั้งหมด

-  รายงานผลการเฝ้าระวังคุณภาพอากาศในบรรยากาศของระบบเฝ้าระวัง
คุณภาพอากาศตามแนวขอบพื้นที่(Fence Line Monitoring)จำนวน 3 สถานี
( ข้อมูล ณ 31 มีนาคม 2554 )......รายละเอียดทั้งหมด

-  รายงานผลการดำเนินการเชื่อมต่อระบบติดตามเฝ้าระวังของโรงงาน
เพื่อรองรับเหตุการณ์ฉุกเฉินแบบทันที (Online Emergency Response
System) (ข้อมูล ณ 22 มิถุนายน  2554 )......รายละเอียดทั้งหมด

-  รายงานผลการเฝ้าระวังคุณภาพอากาศในบรรยากาศของระบบเฝ้าระวัง
คุณภาพอากาศตามแนวขอบพื้นที่(Fence Line Monitoring)จำนวน 3 สถานี
( ข้อมูล ณ 30 มิถุนายน 2554 )......รายละเอียดทั้งหมด

-  รายงานผลการเชื่อมโยงข้อมูลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งอุตสาหกรรม
ตามประกาศ อก. เพิ่มเติมมายัง ศูนย์เฝ้าระวังและควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
(EMCC) ไตรมาส 3 : ข้อมูล 30 มิถุนายน 2554......รายละเอียดทั้งหมด

-  รายงานผลการเชื่อมโยงข้อมูลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งอุตสาหกรรม
ตามประกาศ อก. เพิ่มเติมมายัง ศูนย์เฝ้าระวังและควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
(EMCC) ไตรมาส 4 : ข้อมูล 14 กันยายน 2554......รายละเอียดทั้งหมด

-  รายงานผลการเฝ้าระวังคุณภาพอากาศในบรรยากาศของระบบเฝ้าระวัง
คุณภาพอากาศตามแนวขอบพื้นที่(Fence Line Monitoring)จำนวน 3 สถานี
( ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2554 )......รายละเอียดทั้งหมด

-  รายงานผลการดำเนินการเชื่อมต่อระบบติดตามเฝ้าระวังของโรงงาน
เพื่อรองรับเหตุการณ์ฉุกเฉินแบบทันที (Online Emergency Response
System) (ข้อมูล ณ 14 กันยายน  2554 )......รายละเอียดทั้งหมด

-  รายงานการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมเชิงบูรณาการในกลุ่มนิคมอุตสาหกรรม
พื้นที่มาบตาพุด......รายละเอียดทั้งหมด


 -  สรุปแผนการดำเนินงานด้าน CSR ปีงบประมาณ 2555
หน่วยงาน มาบตาพุดคอมเพล็กซ์  รายละเอียดทั้งหมด
 - โครงการฝึกอบรมภายใต้การดำเนินงานความร่วมมือการสร้างเครือข่าย
พัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รายละเอียดทั้งหมด
 - โครงการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีของสถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน
 ศูนย์เรียนรู้ของชุมชนเครือข่ายมหาวิทยาลัยชีวิต มาบตาพุด ๒
รายละเอียดทั้งหมด
 

 ดูข่าวและประกาศที่ผ่านมา


             [Download]

             [Download]

               [Download]

             [Download]
[Download]              [Download]

[Download]              [Download]

[Download]              [Download]
 

  - แผนที่จำลอง มาบตาพุดคอมเพล็กซ์  Download
  - เส้นทางสู่สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด Download

สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
เลขที่ 1  ถนนไอ-หนึ่ง  ตำบลมาบตาพุด  อำเมืองระยอง  
จังหวัดระยอง  21150

โทรศัพท์ : 038-683930-6
แฟกซ์ : 038-683937,038-683941

 

ช่องทางหางานออนไลน์

อีกหนึ่งช่องทางที่ช่วยเหลือผู้ที่ต้องการ
หางานในจังหวัดระยองผ่านทางเว็บไซด์
ของนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด

[คลิ๊กเพื่อดูข้อมูลตำแหน่งงานว่าง]
เว็บไซต์การท่องเที่ยว
ประจำจังหวัดระยอง


มา'ยอง ศูนย์จำหน่ายสินค้าพื้นเมือง
OTOPระยอง ของฝาก จ.ระยอง
 
   คุณเข้ามาเยี่ยมชมเป็นคนที่ 163331
   ( ณ วันที่ 1 มีนาคม 2557  มีผู้เยี่ยมชมแล้วทั้งหมด  161,043  ครั้ง )
    สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์  [ Click ]Copyright © 2014 Map Ta Phut Industrial Estate. All rights reserved.
โทรศัพท์ : 038-683930-6
แฟกซ์ : 038-683937,038-683941