ข่าวและกิจกรรมประจำเดือน เมษายน 2562 วันที่ 20 เมษายน 2562
สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด (สนพ.)สนับสนุนและเข้าร่วมกิจกรรมรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ชุมชนกลุ่มห้วยโป่ง ชุมชนวัดมาบตาพุด ชุมชนวัดโสภณ ชุมชนหัวน้ำตก ชุมชนเนินพยอม ชุมชนอิสลาม และเข้าร่วมพิธีรดน้ำขอพรพระวัดโขดหิน
 
 
     
  วันที่ 18 เมษายน 2562
สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด(สนพ.)ร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณีรดน้ำขอพรผู้สูงอายุตลาดเทศบาลมาบตาพุด และชุมชนมาบยา และร่วมกิจกรรมการแข่งขันก่อพระเจดีย์ทราย ณ วัดโขดหิน
 
     
  วันที่ 17 เมษายน 2562
สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด เข้าร่วมและสนับสนุนกิจกรรมรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ประจำปี 2562 ชุมชนโขดหิน 2 ชุมชนเขาไผ่ ชุมชนสำนักกะบาก ชุมชนบ้านล่าง ชุมชนตากวน-อ่าวประดู่ และที่ร้านประธานไมตรี กลุ่มประมง
ชุมชนมาบชลูด ชุมชนซอยคีรี ชุมชนมาบชลูดชากกลาง ชุมชนเจริญพัฒนา เทศบาลเมืองมาบตาพุด
 
 
     
  วันที่ 16 เมษายน 2562
สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด(สนพ.) สนับสนุนและเข้าร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณีรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ชุมชนวัดชากลูกหญ้า ชุมชนเกาะกก และชุมชนบ้านบน
 
   
  วันที่ 15 เมษายน 2562
สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด สนับสนุนและเข้าร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณี รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ชุมชนโขดหินมิตรภาพ ชุมชนหนองแตงเม และชุมชนคลองน้ำหู
 
     
  วันที่ 14 เมษายน 2562
เจ้าหน้าที่ CSR สนพ.ได้ไปตรวจเยี่ยมจุดตรวจบริการประชาชนตามคำสั่ง ผวจ.ระยอง พร้อมมอบน้ำดื่มและขนมให้กับผู้ปฏิบัติงาน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ จำนวน 6 จุดดังนี้ 1.หน้า อบต.บ้านแลง 2.หน้า อบต.สำนักทอง
3.หน้า อบต. กระเฉด 4.หน้า ทต. แกลง-กระเฉด 5.หน้าอบต. แกลง 6 ทต.บ้านเพหน้าโลตัสบ้านเพ
 
     
  วันที่ 14 เมษายน 2562
สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด(สนพ.) สนับสนุนและเข้าร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์รดน้ำผู้สูงอายุ 4 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนซอยประปา ชุมชนหนองน้ำเย็น ชุมชนซอยร่วมพัฒนาและชุมชนชากลูกหญ้า
 
     
  วันที่ 11 เมษายน 2562
สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด สนับสนุนและเข้าร่วมกิจกรรมรดน้ำผู้สูงอายุ ชุมชนหนองบัวแดง ชุมชนมาบข่า-มาบใน ชุมชนหนองหวายโสม
 
     
  วันที่ 10 เมษายน 2562
นายประทีบ เอ่งฉ้วน ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายงานปฏิบัติการ 3 พร้อมด้วย นายฉกาจ พัฒนศรี ผอ.สนพ. นางสาวนลินี กาญจนามัย ผอ.สทร. นายเริงฤทธิ์ กุศลกรรมบถ ผอ.สนม. และคณะทำงานเสริมสร้างชุมชนสัมพันธ์พื้นที่
มาบตาพุดคอมเพล็กซ์ ร่วมกับเทศบาลตำบลบ้านฉาง จัดพิธีรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ เพื่อสืบสานประเพณีสงกรานต์ ณ เทศบาลตำบลบ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ. ระยอง
... ดาวน์โหลดภาพกิจกรรมทั้งหมด
 
 
     
  วันที่ 10 เมษายน 2562
สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด (สนพ.)สนับสนุนปละเข้าร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณีรดน้ำผู้สูงอายุ ชุมชนมาบข่า-สำนักอ้ายงอน
 
     
  วันที่ 8 เมษายน 2562
นางเยาวนุช จิตตินันทน์ ผช.ผวก.บร. ร่วมด้วยผู้บริหารสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่กลุ่มมาบตาพุดคอมเพล็กซ์ นายฉกาจ พัฒนศรี ผอ.สนพ. นายเริงฤทธิ์ กุศลกรรมบถ ผอ.สนม. และนางสาวนลินี กาญจนามัย ผอ.สทร.
พร้อมด้วยทีมงาน CSR ร่วมกิจกรรมประเพณีสงกรานต์ประจำปี 2562 ณ ชุมชนแผ่นดินไท
 
     
  วันที่ 2 เมษายน 2562
นายฉกาจ พัฒนศรี ผอ.สนพ. นายเริงฤทธิ์ กุศลกรรมบถ ผอ.สนม. และพนักงาน สนับสนุนและเข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
โดยนายฉกาจ พัฒนศรี ผอ.สนพ. เป็นประธานในพิธี ณ วัดหนองแฟบ
 
     
  วันที่ 1 เมษายน 2562
สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด สนับสนุนและร่วมงานบรรพชาอุปสมบทสามเณรภาคฤดูร้อน รุ่นที่ 8 เฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2562 ณ วัดโขดหิน
   
     
     ข่าวและกิจกรรมประจำเดือน มีนาคม 2562 วันที่ 28 มีนาคม 2562
นายประทีป เอ่งฉ้วน ผช.ผวก.ปก.3 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการแผนปฏิบัติการป้องกัน แก้ไข และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าของกลุ่มบริษัท โกลว์ นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
ครั้งที่ 1/2562 ณ โดยมี นายฉกาจ พัฒนศรี ผอ.สนพ. และนางสาวนลินี กาญจนามัย ผอ.สทร. เข้าร่วมประชุมพร้อมกับตัวแทนจากหน่วยงานราชการและชุมชน ณ ห้องประชุมอุทัย สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
   
     
  วันที่ 28 มีนาคม 2562
นายประทีป เอ่งฉ้วน ผช.ผวก.ปก.3 ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานสัมมนาเรื่องมาตรการองค์กร “Rayong Road Safety” ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือระหว่างกลุ่มนิคมอุตสาหกรรม และท่าเรืออุตสาหกรรมพื้นที่มาบตาพุด
ร่วมกับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.ระยอง และบริษัทในกลุ่ม PTT GROUP โดยมีนายฉกาจ พัฒนศรี ผอ.สนพ. นายเริงฤทธิ์ กุศลกรรมบถ ผอ.สนม. และนางกชพร ต้อยสำราญ ผช.ผอ.สนพ. เข้าร่วมการสัมมนา
ณ ห้องประชุมสมเจตน์ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
 
     
  วันที่ 26 มีนาคม 2562
นางกชพร ต้อยสำราญ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ให้การต้อนรับคณะ Representatives from the Ohio Small Business Development Centers (SBDC),
Northwest Pennsylvania Regional Planning and Development Commission, and Columbiana Port Authority. เพื่อเข้ารับฟังบรรยายเกี่ยวกับการบริหารจัดการนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
และชมศูนย์เฝ้าระวังและควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม EMCC ณ อาคารสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
 
     
  วันที่ 25 มีนาคม 2562
“กนอ.” มอบธงธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมฯธงขาว-ดาวเขียว-ดาวทองให้กับโรงงานกลุ่มนิคมฯ – ท่าเรืออุตสาหกรรมพื้นที่มาบตาพุด กนอ.มอบธงธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม-ความปลอดภัย ประจ าปี 2561 ให้กับโรงงานในนิคมฯพื้นที่
มาบตาพุด จ.ระยอง โดยมอบธงขาว-ดาวเขียวให้กับผู้ประกอบการที่มีการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยที่ผ่านการตรวจประเมินอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม จำนวน 113 แห่ง และมอบธงขาว-ดาวทอง ให้กับโรงงาน
ที่รักษามาตรฐานตามเกณฑ์ธรรมาภิบาลดีเยี่ยมต่อเนื่อง 6 ปีตั้งแต่ปี 2556-2561 อีกจำนวน 55 แห่ง เพื่อเป็นกำลังใจให้กับโรงงานที่มีการรักษามาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยเป็นอย่างดีและเป็นที่ยอมรับของชุมชน
 
 
     
  วันที่ 22 มีนาคม 2562
นายวิฑูรย์ อยู่ทิม รผก.ปก.3 นางสาวนลินี กาญจนมัย ผอ.สทร. นางกชพร ต้อยสำราญ ผช.ผอ.สนพ. ร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์ PTTLNG โครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือ และสถานีรับ-จ่าย ก๊าซธรรมชาติเหลว หนองแฟบ
   
     
  วันที่ 12 มีนาคม 2562
นางกชพร ต้อยสำราญ ผช.ผอ.สนพ. ให้การต้อนรับ ผู้เข้าอบรมหลักสูตร ผู้กำกับ รุ่นที่ 119 วิทยาลัยการตำรวจ ในการให้ความสนใจเข้าเยี่ยมชมรับฟังการบรรยายสรุปการบริหารจัดการนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด และ
เข้าชมศูนย์เฝ้าระวังและควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (EMCC) ณ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
 
     
  วันที่ 12 มีนาคม 2562
นายฉกาจ พัฒนศรี ผอ.สนพ. นางกชพร ต้อยสำราญ ผช.ผอ.สนพ. ให้การต้อนรับ นายจิรายุ นันท์ธราธร ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ตรวจราชการแบบบูรณาการ และคณะ
พร้อมรับฟังการบรรยายสรุปการบริหารจัดการนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด และเข้าชมศูนย์เฝ้าระวังและควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (EMCC) ณ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
   
     
  วันที่ 10 มีนาคม 2562
นางสาวนลินี กาญจนามัย ผู้อำนวยการสำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด และ นางกชพร ต้อยสำราญ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ให้การต้อนรับคณะชมรมเปตองรัฐวิสาหกิจ
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เพื่อรับฟังบรรยายเกี่ยวการบริหารจัดการ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด และสำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ณ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
และเข้าชมการบริหารจัดการศูนย์เฝ้าระวังและควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม(EMCC)
 
     
  วันที่ 7 มีนาคม 2562
นายนนทฤทธิ์ ศักรานุกิจ ผู้อำนวยการกองอำนวยการปฏิบัติการ 3 และนางกชพร ต้อยสำราญ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ให้การต้อนรับคณะดูงาน จาก Business Mutual Aid Association (BMAA)
เพื่อรับฟังบรรยายเกี่ยวการบริหารจัดการนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด และ Smart Park พร้อมชมศูนย์ EMCC ณ สนพ.
   
     
     ข่าวและกิจกรรมประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562
นายประทีบ เอ่งฉ้วน ผู้ช่วยผู้ว่าการ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สายงานปฏิบัติการ 3 พร้อมด้วยนางสาวนลินี กาญจนามัย ผู้อำนวยการสำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด และคณะทำงาน เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึก
ความร่วมมือ (MOU) โครงการสมาคมเพื่อนชุมชนสร้างเสริมและพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชนและกลุ่มเศรษฐกิจฐานราก พื้นที่มาบตาพุดคอมเพล็กซ์ จังหวัดระยอง ตามแนวทาง “ธรรมศาสตร์โมเดล” รุ่นที่ 4/2562 ณ โรงแรมโกลเด้นซิตี้
   
     
  วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562
นายประทีป เอ่งฉ้วน ผู้ช่วยผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ผช.ผวก.) ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือดำเนินโครงการนำร่องเพื่อการจัดการการระบายสารเบนซีน โดยการใช้มาตรการ COP ประกอบด้วย
กลุ่มโรงงานที่เกี่ยวข้องในกลุ่มนิคมอุตสาหกรรม และท่าเรืออุตสาหกรรมพื้นที่อุตสาหกรรมมาบตาพุด จำนวน 13 โรงงาน ณ ห้องประชุมสมเจตน์ สนพ.
   
     
  วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562
นายวิฑูรย์ อยู่ทิม รผก. และนายฉกาจ พัฒนศรี ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด (ผอ.สนพ.) เข้าร่วมพิธีลงนามความร่วมมือภาคีเครือข่ายขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การศึกษาและพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
จังหวัดระยอง โดยมีฯพณฯนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ณ อาคาร A โรงเรียนกำเนิดวิทย์ อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง
   
     
  วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562
ดร.สมจิณณ์ พิลึก ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย นางสาวฐานันดร์ พิทักษ์วงศ์ รองผู้ว่าการ กนอ. เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ซึ่งมี รองนายกรัฐมนตรี
พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง กล่าวเปิดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง โดยมีผู้บริหาร ประธานสหภาพ และพนักงาน กนอ. เป็นสักขีพยาน ร่วมกับรัฐวิสาหกิจ 17 รัฐ ณ ห้องประชุมจอมพล ป.พิบูลสงคราม ชั้น 5 กระทรวงแรงงาน กทม.
   
     
  วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562
นายฉกาจ พัฒนศรี ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด (ผอ.สนพ.) ประธานการประชุมโครงการเฝ้าระวังและลดการปล่อยมลพิษจากแหล่งกำเนิดสารอินทรีย์ระเหยง่ายของโรงงานอุตสาหกรรม
ในนิคมอุตสาหกรรมและท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง โดยมีกลุ่มผู้ประกอบการเข้าร่วมประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมสมเจตน์ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
   
     
  วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562
นายฉกาจ พัฒนศรี ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด (ผอ.สนพ.) ประธานการประชุมคณะกรรมการกำกับแผนปฏิบัติการป้องกัน แก้ไข และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1/2562
ณ ห้องประชุมอุทัย สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
 
     
  วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562
นายฉกาจ พัฒนศรี ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมผอ. สนพ., นางสาวนลินี กาญจนามัย ผอ.สทร. และเจ้าหน้าที่ในพื้นที่มาบตาพุดคอมเพล็กซ์ ร่วมกิจกรรม และสนับสนุนงบประมาณในงานประเพณีบุญข้าวหลามหนองแฟบ
ประจำปี 2562 ณ ชุมชนหนองแฟบ ทั้งนี้ ผอ.สนพ ได้รับเกียรติขึ้นมอบรางวัลการแข่งขันกินข้าวหลาม ประเพณีบุญข้าวหลาม ชุมชนหนองแฟบ
 
     
  วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562
นายฉกาจ พัฒนศรี ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุก(ผอ.สนพ.) สนับสนุนและร่วมกิจกรรมประเพณีงานบุญข้าวหลาม สวดมนต์เช้า ชุมชนมาบข่า-สำนักอ้ายงอน
 
     
  วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562
นายฉกาจ พัฒนศรี ผอ.สนพ. ร่วมแสดงความยินดีและเข้าร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์ บจก.BST โครงการขยายกำลังการผลิตบิวทาไดอีนและบิสทีน 1 นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
 
     
  วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562
สนง.นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด สนับสนุนและเข้าร่วมกิจกรรมประเพณีงานบุญข้าวหลาม ชุมชนหนองน้ำเย็น และชุมชนคลองน้ำหู
   
     
  วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562
นายประทีป เอ่งฉ้วน ผช.ผวก.ปก.3 ผู้แทนการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เป็นประธานและร่วมเสวนาในงานแถลงข่าว "สมาคมเพื่อนชุมชนก้าวสู่ปีที่9" ประจำปี 2562 ประกอบด้วยกลุ่ม ปตท. ,เอสซีจี,
บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด , กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย และกลุ่มบริษัทโกลว์ ในหัวข้อ "ทิศทางระยอง สู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ" พร้อมชูนโยบายปี 62 "ยกระดับ" ระยองสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศระดับ3
ณ โรงแรม S31 สุขุมวิท กรุงเทพฯ
 
     
  วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562
กนอ.เข้าร่วมกิจกรรมงานบุญข้าวหลามชุมชนเขตวัดโขดหิน มีกิจกรรมแข่งขันการเผาข้าวหลาม โดยมีชุมชนต่างๆเข้าร่วมการแข่งขัน เช่น ชุมชนโขดหิน 2 ชุมชนโขดหินมิตรภาพ ชุมชนคลองน้ำหู ชุมชนหนองน้ำเย็น
ชุมชนหนองบัวแดง เป็นต้น ซึ่งจัดเป็นปีที่ 4 ณ วัดโขดหิน
   
     
  วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562
กนอ.ร่วมสืบสานประเพณีงานบุญทัองถิ่น(งานบุญเดือน 3) ชุมชนมาบชลูด เเละชุมชนมาบชลูดชากกลาง
   
     
     ข่าวและกิจกรรมประจำเดือน มกราคม 2562 วันที่ 28 มกราคม 2562
สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด(สนพ.) เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ลดผลกระทบจากฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน(PM2.5) บริเวณพื้นที่ตลาดสี่ภาค ต.ห้วยโป่ง อ.เมือง จ.ระยอง
โดยมีว่าที่ร้อยตรี พิรุณ เหมะรักษ์ รอง ผวจ.ระยองเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมดังกล่าว
 
     
  วันที่ 18 มกราคม 2562
สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ร่วมงานพิธีเปิดอาคารร่วมจิต โรงเรียนวัดโขดหินมิตรภาพที่ 42 โดยมีนายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีดังกล่าว
 
     
  วันที่ 17 มกราคม 2562
สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ร่วมพิธีเปิดงานมหกรรมรวมพลังชุมชนคุณธรรม ผวจ.ระยองประธานเปิดงาน งานจัดขึ้นระหว่างวันที่ 17-19 มกราคม 2562 ณ วัดโขดหิน
   
     
  วันที่ 12 มกราคม 2562
กนอ. ร่วมงานและสนับสนุน วันเด็กแห่งชาติ 2562 หน่วยงานภาครัฐและชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
   
     
  วันที่ 9 มกราคม 2562
สำนักงานการนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง นายฉกาจ พัฒนศรี ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมร่วมดำเนินการกลุ่มมาบตาพุด ให้เกียรติเป็นประธานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 โดยมีนายประทีป เอ่งฉ้วน
ผู้ช่วยผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย นายมานิต อินเมฆ ผู้อำนวยการนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด นางสาวนลินี กาญจนามัย ผู้อำนวยการสำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด นายศุภชัย ตั้งวรชัย รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
สายงานพัฒนาโครงการเศรษฐกิจพิเศษ นายประจักษ์ มโนจันทร์เพ็ญ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สำนักขายและบริการลูกค้าภาคตะวันออก นายรัชกิจ กลั่นพรม ผู้แทนคณะทำงานแผนงานเสริมสร้างชุมชนสัมพันธ์มาบตาพุดคอมเพล็กซ์
ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมมาบตาพุด คณะครูนักเรียน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง ภายในงานได้มีเจ้าหน้าที่ตำรวจมาให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายจราจร ความปลอดภัยบนท้องถนน โดยแบบนักเรียนเป็นกลุ่มๆ
ทำกิจกรรมตามฐานเพื่อเพิ่มทักษะความรู้และความสามัคคี ให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้อีกด้วย
 
     
  วันที่ 9 มกราคม 2562
นายประทีป เอ่งฉ้วน ผช.ผวก.ปก.3 ให้เกียรติเป็นประธานเปิดศูนย์ SMEs-ITCสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง เพื่อเป็นการสนับสนุนนโยบายรัฐบาลและผลักดันให้เกิดการพัฒนา ยกระดับ และสนับสนุน SMEs
และ Startup ภายใต้การขับเคลื่อนของพลังประชารัฐโดยมีหน่วยงานภาครัฐแลเอกชน ผู้ประกอบการเข้าร่วมรวมทั้งชุมชนได้นำสินค้า OTOP สินค้าวิสาหกิจชุมชน ต่างๆ ในพื้นที่มาบตาพุดมาร่วมออกบูธด้วย
   
     
  วันที่ 8 มกราคม 2562
นายสิปปภาส สมุทรถา ผู้แทนสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดนำของขวัญวันเด็กให้กับน้อง เด็กดีมีคุณธรรม โดยมีว่าที่ร้อยตรี พิรุณ เหมะรักษ์รองฯ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธาน
ณ ห้องประชุม โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร
   
     
     ข่าวและกิจกรรมประจำเดือน ธันวาคม 2561 วันที่ 21 ธันวาคม 2561
นายมานิต อินเมฆ ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด(ผอ.สนพ.) ประธานเปิดการตรวจติดตามระบบ ISO14001:2015 (Survillance) ครั้งที่ 3 ได้รับการตรวจประเมินจาก SGS ณ ห้องประชุม emcc สนพ.
   
     
  วันที่ 7 ธันวาคม 2561
นางกชพร ต้อยสำราญ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด และพนักงงาน เข้าร่วมโครงการจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล(ประเทศไทย)จังหวัดระยอง Zero Tolereance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต
ณ อาคารเอนกประสงค์ชั้น 3 โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง จังหวัดระยอง
   
     
  วันที่ 6 ธันวาคม 2561
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พื้นที่มาบตาพุดคิมเพล็กซ์ นำโดยนายมานิต อินเมฆ ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ร่วมสนับสนุนงบประมาณกิจกรรม “Bike อุ่นไอรัก”
ให้กับนายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ณ ศาลากลางจังหวัดระยอง
     
     
  วันที่ 6 ธันวาคม 2561
สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด นำโดยนายมานิต อินเมฆ ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต ช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ ครั้งที่ 51 โดยมีกลุ่มผู้ประกอบการที่สามารถบริจาคโลหิต
ได้จำนวน 92 ราย ได้โลหิต จำนวน 41,100 ซี.ซี. ณ ห้องประชุมสมเจตน์ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
   
     
     ข่าวและกิจกรรมประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 วันที่ 20 พฤศจิกายน 2561
สายงาน ปก.3 ร่วมกับ กปอ.ฝสว. และ กอป. จัดประชุมชี้แจงข้อบังคับและประกาศ Process Safety Management (PSM) และการอนุมัติอนุญาตผู้ประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม พร้อมทั้งตอบข้อซักถาม
ของผู้ประกอบการ ณ ห้องประชุมสมเจตน์ สนพ. โดยมี นายประทีป เอ่งฉ้วน ผช.ผวก.ปก.3 ให้เกียรติเป็นประธาน ทั้งนี้ มีผู้ประกอบการในพื้นที่นิคมฯมาบตาพุด คอมเพล็กซ์เข้าร่วม ประมาณ 220 ท่าน
   
     
  วันที่ 20 พฤศจิกายน 2561
สนง.นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด(สนพ.)จัดฝึกอบรมหลักสูตร "การประสานงานและการสั่งการกรณีการเกิดอุบัติเหตุอุบัติภัย ในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด" (ฝึกปฏิบัติการสั่งการจริงหน้างาน)ให้กับพนักงาน
กนอ.และทีมงานที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องอบรมบริษัท NPC S&E
 
     
 

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2561
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กนอ.สืบสานพุทธประเพณีงานกฐินวัดชากลูกหญ้า ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมือง จังหวัดระยอง นางสาวฐานันดร์ พิทักษ์วงศ์ รองผู้ว่าการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ประธานถวายผ้ากฐิน นำทีมคณะผู้บริหาร และพนักงาน กนอ. สืบสานงานประเพณีงานบุญกฐิน ณ วัดชากลูกหญ้า สรุปยอดปัจจัยกฐินและผ้าป่าสามัคคี ประจำปี 2561 จำนวน 1,162,528 บาท

 
     
  วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561
นายมานิต อินเมฑ ผอ.สนพ. นายฉกาจ พัฒนศรี ผอ.สนม. และนางสาวนลินี กาญจนมัย ผอ.สทร. พร้อมเจ้าหน้าที่มาบตาพุดคอมเพล็กซ์ สนับสนุนงบประมาณและเข้าร่วมงาน
โครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอ็กซ์เรย์เต้านมเคลื่อนที่ (Mammogram) ในสตรีกบุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาส เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ
บดินทรเทพยวรางกูร ในวโรกาสที่เจริญพระชนมายุ ครบ 5 รอบ โดยมีท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง(นายธีรวัฒน์ สุดสุข) เป็นประธานเปิดโครงการฯในครั้งนี้
ณ อาคารโรงยิม เทศบาลตำบลบ้านฉาง
   
     
  วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561
นายมานิต อินเมฆ ผอ.สนพ. และนายฉกาจ พัฒนศรี ผอ.สนม. ร่วมเป็นเกียรติ ฉลองความสำเร็จในพิธีเปิดโรงงาน ริจิด โพลิออล ของกลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย
ณ พื้นที่โรงงานของบริษัทฯ ในนิคมอุตสาหกรรมเอเซีย
   
     
     ข่าวและกิจกรรมประจำเดือน ตุลาคม 2561 วันที่ 11 ตุลาคม 2561
นายมานิต อินเมฆ ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ร่วมการจัดงานรณรงค์ประมงความปลอดภัยเพื่อส่งเสริมความปลอดภัยให้กับชุมชน ชายฝั่ง เนื่องในวโรกาส
วันคล้ายวันสวรรคตและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมี นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธี
ณ ถนนไอ-แปด ท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด
   
     
  วันที่ 6 ตุลาคม 2561
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พื้นที่มาบตาพุดคอมเพล็กซ์ นำโดยนายมานิต อินเมฆ ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด นางสาวนลินี กาญจนามัย ผู้อำนวยการ
สำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด และพนักงาน ให้การต้อนรับคณะสถาบันพระปกเกล้า หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตรสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 22
เพื่อรับฟังบรรยายสรุปเกี่ยวกับการบริหารงานของ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด, การบริหารงานของสำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด , พื้นที่พัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ
ภาคตะวัน และท่าเรือระยะที่ 3 ณ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
 
     
  วันที่ 3 ตุลาคม 2561
นายมานิต อินเมฆ ผอ.สนพ. และน.ส.นลินี กาญจนมัย ผอ.สทร. ร่วมเป็นเกียรติในงานพิธีวางศิลาฤกษ์สร้างโรงไฟฟ้าจากขยะอุตสาหกรรม ของ บจก.อนุรักษ์พลังงานซิเมนต์ไทย เขตท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด
 
     

     
สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ Click
( ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562  มีผู้เยี่ยมชมแล้วทั้งหมด 251,346  ครั้ง )
นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด : Map Ta Phut Industrial Estate
โทรศัพท์ (Tel) : 038-683930-6 / แฟกซ์ (Fax) : 038-683941